Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«Ο ΜΟΝΤΕ|(ΑΑΒΟ;
ΔΕΝ ΕΜ ΦΑΝ|ΣΤΗ|(Ε!»
Αγνωστε5 |στορίε5
|55Ν 2241-4584
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ Η ΚΑΟΟΡ|ΣΤ|ΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ γ": ων ε"ίδ°ε° 'δ'°κτήτ"
ο ΛΑΟΣ του Ηρακλή κα'
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΚΑΑΒΟ ΜΕ ΤΟΝ |'|Α|'|ΑΟΑΝΑΣΑΚΗ Τα ΗΡΑΚΛΗ ο αε|ότ|μοε κ Αι ΑΜΒ
ΣΤΑ ΗΡωγΡΑ ΤΗΣ ΑποχΗΣ Ο ΑΝΤΩΝΕΛΗΣ ΜΜΜ ^'κζ'ξζ;¦Τ=^ἔ:"' · ΗΗΗε ΚΥΝΗΓοΠογΑο
- ΕΝΑ ΜΟΝΟ Μ|ΣΘ0 ΠΡΟΤΕ|ΝΕ «ΔΕΝ Το Ψ"ο '5 ΜΜΟ ' «ΒΛΕΠΕ|» ΜΠΛΕΤΣΑ
' ΠΑΗΣ|ΑΖΕ| ΣΕ ΛΑΜΠΡΟΥ
Ο ΜΠ0ΥΓ|0ΥΚΛΗΣ, ΑΝΤ|ΔΡ0ΥΝ
οι ΗΑικΤΕΣ Η] ΠΡΟΣΠΑΘΕ|Α ΜΜ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1153 έ
' ΕΤΟ|ΜΟΣ Γ|Α ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ κοΝΤοΝΗΣ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ ·
Ο ΑΡΧΗ|'ΟΣ ΗΑ|ΡΝΕ|
ΜΑΡΤΑΡ·ΤΗΣ Τ" ΘΕΣ"
ΤΟΥ ΖΑ.|.ΡΟ, |'|ΟΥ
ξ |'|ΑΕ| ΣΤΑ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ
> . 2 . ἐξ
Η Δ|ΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 33ΧΡΟΝΟΥ
ΦΟΡΤΟΥΟΡΝΤ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΥ ΟΟΤ
ΤΟΥ 2012 ΜΕΧΡ| ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΓ|ΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
κΑ| Τ' ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
ο 23χΡοΝοΣ ΣεΗεΤΑΑε20Σ ΑκΡΑΤοΣ
εΗΤοεΤΤκοΣ Ω· ΚΑΤ' ΑΜΗΝ Με
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΓΙΑ-_”
ο ΜΑΡΚ0Π0γ^0Σ “Μ ΤΗ“Ν ῆἴἑἶΗΞΑήδΤ
"ΜΜΜ""|Μω ' _ΕΡΧΕΤΑ| ΣΤΗΝ ΟΕΣΣΑΑΟΝ|ΚΗ ·| Τ (φ
ΗΑΡογ:·ΑπΗκεΗεΑΑΗΜκΗ ·7 ' · “ ·“ < ·· “  ·- . . ·' ..Σ . .ΤΤ Α
ΜΑΜ κΑ· ΑΗΑΜΡΗ:ε ΛΗΛ!!! Ε|,ΣΤΗζ 
Τζ'ΤΡἩ"Ψ Η' μ Φ ΗΤ ο ΑΤΖΕΝΤΗΣ Τογ,
” ΑΝοΡοΩεΗ
ΤΖ|οΑΗ
Η ΣκΑΗΡΑ ΗΑΖΑΡ|Α " , Ε»ΜΕΕΜΒ""|
ΠΑ ΤΟΝ Μ|κογ Η -- Μπ"'Σ^'^Σ ·
@ Η 6 Εκ ΕΥΡΩ ΖΗΤΑ ' ΣΟ ΠΛΑΤΑΝ|ΛΣ ΟΕΜ'- Η
κοκκ·ΝοΜΑγΡο: Η ΒΑΓΕκΑΝ0 ;'# ι Η ΣΚ0ΝΔΡΑ Μ
ογ · :Δ Δ::Δ Δ · ο · · · · :·· · Δ · Η ^ ^ ·¦Δ¦|ἰΤΔΤΜ
Ο Ν' ΑΟΥΝΥΑ
. Η ζ ο
Τ Μ Η' Ο
«Ε|ΜΑ| Σ||'0ΥΡ0Σ ΟΤ| ΟΑ
ΤΑ ΚΑΤΑΦ ΕΡ0ΥΜ Ε», ΔΗΛΠΣΕ
Ο 24ΧΡ0Ν0Σ ΓΑΛΛ0Σ ΜΕΣ0Ε|'||ΟΕΤ||(0Σ
31 08
Ύ > γ"ΕΜΜ ϊ Το ΣΤο·χΗΜΑ
 ΠΑ 2 χΡοΝ|Α 7' Η
Ο Ο' «Κ|ΤΡ|ΝΟ|» |'|ΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛ||(Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ' ¦ η
ΤΑΥΛΑΡ|ΔΗ ΚΑ| ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ
' ΑΠ0 ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ Ε|Σ|Τ ' · ..
 κ Α .. ' Φ|Λ||(Ο ΜΕ ΛΟΥ|(Ο|Λ
-   Ν ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑ|Κ0 (3|9, 20:00) Το ΣΑΒΒΑΤΟ
Σ 9 |'|ΑΝ|ΩΝ|ΟΣ= ΑΝΑ|(Ο|ΝΩΣΕ ΕΝΓ|(ΟΓ|(
ΑΕΛ: Υ|'|ΕΓΡΑΨΕ Ο |'|ΟΤΟΥΡ|ΑΗ