Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΔΩ ΜΕΧΡ| ΝΑ ΒΡΕΘΕ| ΛΥΣΗ
Μ   ψ ν:
 Ι ! 4
'>ῦ“·'
Μ Σελ ,1 ,11
Ι γ Ι 48
,· Μ 
Δα Ωω; Ο
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. Φ.: 1152 Ό
| ΤΡ|ΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
| ` δ
Τ|ΜΗ:1,3Ο €
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΟΠΑ|ΑΝΚΑ
ΝΑ ΕΡΟΕ| ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΠΑΟΚ...
Δ|ΝΕ| ΡΕΣ|'Α ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5'
Γ|Α ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
για |βάν - Μίχ@ῳ&πόκέπΞπ 
_Μυ Οἱ κάνἔτπ δ··:ς|ΜὴμΞΔ`
ΕΞΤΑΟΝΤΑ| Ο ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΟΣ ὴΟ|ΜΟ|·ΠΡΑΦΟΥΝ ΟΤ|
Ι > Η Ο Α ΕκΑΝο κΑ| Ο |ΣΠΑΝΟΣ Η Γ|ΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΠΕΡΜΕΠΡΟΤΑΣ
νΧΕΤΑΦΕ ζ · ϊ 
Με "Ασκ Σελ 42,43 
«ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΕ . Δ Ο. __ “ Ο. . . Ο
Ο 'ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΔΗΣ» ' ΚΑΤΣΕ: ΝΑ' Ε|ΧΕ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΕ|
`  . Η |ΝΤΕΡ, 5 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η ΡΗΤΡΑ
ΑοκΜψ
ΤΟΥ "ΜΚ γΠΟΟΕΣΗ ΛΟΥΚΑΣ: ΠΩΣ
' ΜΑΓΝΗΤ||(Η ΤΟΜΟΓΡΑΦ|Α
ο πΕΡΕϊΡΑ Ή _ ΑΝΟ|ΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
' ΑΝΑΟΕΡΜΑ|ΝΕ|'Α| ΤΟ «ΦΛΕΡΤ»  _ «χΡγΣ"Σ» 
ΣΤΕΑΟΥΑ - ΧΑΤΣ|·||ΣΠΑ
Ρ  7 _ η 'ΤΜ ἔ
έ Υ 'Κ
ΑΝΑΓΝΩΡ|ΣΕ
ΤΗΝ κΑΤΑΛΥΤ||(Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
|Δ|ΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ
ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99
' ΠΡΕΛΕΒ|ΤΣ: ΘΑ Ε|ΜΑΣΓΕ
ΟΕΣΣΑΑΟΝ||(|·|Σ
' | ¦ ΒΕΡΟ|Α: ΠΗΡΕ ΚΑ| ΒΑΣ|ΑΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟ Φ: ' ΤΡ|ΑΔ|·|Σ= ΕΧΕ' ΑΝΕΒΕ| ΠΟ|ΟΤ||(Α Η ΞΑΝΟ|·|