Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ιι ιιιι ειιιτ το κηρκ0ιιῖῖιΕ@ῇ@› τιικ τιιο
κΑι ιιιιτοκ ΜΜΜ τιιιιοτοτ ιιΑ'ιοκ ικιΡπικιι
__ ..
. ι .., .μ . .φ Ι “Μ ι
·- ' Κουτσοκουμνιι5: «Οι νομοι του κρατου5'υτιερανω του καταστατικου»
' Ηττα Με Ομοσαον6ια5.ιτιου ακυρωνει τι5 αλλσνε5 στην ΕτιιτροτιιιΔεοντσλογισ5.
7..... .. .. . .___.~+ 'η_<Ι·με τον κοντοἙναΔΜυρ5ει την εναρξη στή] Ο Σεπτεμβριου'
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤ0Σ Η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
0Α0ΝΑΗΡΗΝΕ| ΣΗΜΕΡΑ
ΑΛΛΕΣ ῖΡΕ|Σ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
°Π0ΛΕΝ0Σ
ΤΩΝΑΩΠΡΩΝ
Η μαχη για τι5ταλεοιπικἑε
αδειε5 και τι κόντρα Μαρινακιι.
Σαββ βη και Αλαφούζου
σου περνα και σε αλλο επίπεδο
Α 2. τνκοιικιι
ΜΕΣΑΜ'|Α
Στην Αθανα ' 0ι«ιτρασινοι»
μετατα μεσανυχτα. καιο ιιαίκτιι5
Περνσ ιατρικα Ά τα βρτικαν για
τι8γἑΜφε8τωΒραζιλισνου και κλεινει“δανεικόε μονοετε5 συμβόλαιο
για Ι-ῖ“ρονὁ” ' κανει οιιμερα
σεῳα8εετα5 Λιγκαε
με οψιονανΒραε νεο ελεγχο
"ΜΚ   5εκ>ατ. κσιυιτογρσφει
Φ0ΥΛΓΜι
ΒΑοκεο
ΜΜΜ ι.ιιΡοΕκιινιιοιΡΑοτι Ψ
@ΝΒ ω οΕκιιοκον
ΘΕΛΕ| ΕΛΛΑΔΑ
οΝΤιοΓο
οι «καιω» αποκαλύπτουν
ΣΕΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ-ΜΕΤΑΕΡΑΦ|ΝΗΣΝΕΡ|0Α0Υ Ο θΑΥΜΗ|ΑΝ0Σ ,
Π 0 Δικέφαλοε θελει τον σκόρερ
Με Χετσφε που ειναι σταντ μπαι
αν τα βρουν οι ορσδε5 ' Ανοικτό
του Μικοὐ τα5 Ραγιο Βαγεκανο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ  Μ ρ ΠΠ' “Τ- ο'
. ΠγιισΠ του ιιεντ0'ο' ρα ι ιαν05 οτοιιερ.
   ιμε Με .Ι3αυμμετ6χε5 ἐω5τὡρα
Π Ποιοε είναι ο Φάμπιο 'ι Δ· ε
ΜΜεκ6λΒο που δηλώνει ΜΜΜ 3. ΕκκΕιτΕ Μι ΜΜΜ ΧΑΦ
να παρει τον Ηρακλὴ . ·
Π Ατραητοε: Με για Μαρτινεε
'ΑΕΛ: Παίρνει Ποτουρί8ιι
Στσντ Μαιο ΓερμανοΞ“συνεχιζονται'
οι'ειιαφεἐγιαῖον'Παραγουὁνὸ. `
<¦ . .ώ“ @ ι
βλειιει και τον ΒραζιλιανῖΖο
3. ΠΕΑ'. ΝΑ' ΜΕ
ΝΟΥΑ|ΜΗΑΑ|
“Δ θ Στα Πρασινα ντύνεται
?ὁ ΜΜΜ
'/ ουΠλατανια
σου εκανε
εξαιρετικα
Πρωταθλτιμσ
' «Θέλω να κερδίζω
. . . '*· .
ο ρολοε του'ιιγετιτ. τρ0ιιαια» τονιαε
ιιτισρουσια'”η! .
μ.. ·..ΗΗ Β ¦|¦;. ~. ;>- -ω-.· ο
του Κετοιιαγια “Ο ' ωυτααρουαιασΠ.
.;ι ετ; το · · ·  ι Μέ. __ '