Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
¦ |ι.
:οΡ·:ΤΗκἑ.;.
' Δυοκολο η Μηοοτοελονο_
ΙΟ στο Μηιλμηοο
' Ν|κη με οτιὡλε·ε5 γιο
κι ΦιορενΠνο ' Ανοοο γιο
τον Δγιοξ · Μετο δεξι ο ΑΠΟΕΛ
ΣεΛιΔεΣ
ΔΙΕΘΝΗ
ε Βετ
£ΕΔ|ΔεΣ η 'Ι
ΝΕΤΩΠ|κ
Με ΑΑΑΦ0ΥΖΟ
· Μηνὐσει5 σπὁ Σαββίδη
σε ΜΜΜ ΑΝΤΙ
γκι τ|ετηλεοΜκὲε 6888
· ο Μύκοε... φέρνει μεγάλο
όνομα για την επίθεση
ΙΡ”  ΑΝΑΠΕπ6ῖΠ  ·
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ  ή .·  “
 σΜΜωῳΓΜ““
ΤΗΣΛΜγΝΛΠΗΣ 
Ο οΛγκΜΑκοΣ ΠΡ0Σ'|ΛθΕ|, Μ' ΠΑΛΗ" ΜΝΗΜΗΣ" . _
 ΝΕ ΜΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΜΝ Π|ΕΖΕ|, ΠΑ ΤΗ ΝΠΜΡΑΦΗ   _
`. “ Α ΝΑ ΚΛΕ|ΣΕ| ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ!! Τ0Υ ΝΗΜΑ ΤΜ ΒΕΛΓ0Κ0Ν|Ἡ0ΛΕ20Υ   _ἶ_
β!  ``ρΕ'||θΕΤ||(0Υ 64 ·
λ._ α
_ έ “ Κ Θα·
Ἡ%›  χ 2 ~
· 'χ  Ι "Ζ
Ἡ °  «ΜἐΣΞοΝ Μο
Ο ΕΝΠ0Κ0Υ»
οΠὸθειο γω Κορντόοο
5ΜθονύϊΠτε5ν·οΝιλμόρ ΣΗΜΕΡΑ ΑΕΕ' Το «ΜΝ ο ΣΑΜ"^
Π Ανοιχτό γιο Λοβ κοι Κορίγι0
· ΕΠοφἑ5 με Σονέ
· Λ ΑΑΛΑΖΕ| "|Α ΙΒΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΑΜΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑ ΕΠΕΤΡοΦΗ ΤοΡοΣ|ΔΗ Ο Στοομσϊσὸν· θο Προτ·μ0τ0 4-2·3 Ο ΡΗ