Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ Σελ 41
ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑ| ΚΑΚΕΣ ΣΤ|ΓΜΕΣ ΕΠ|ΟΕΤ|ΚΑ Ο' «Κ|ΤΡ|ΝΟ|»
|55Ν 2241-4584
ΧΩΡ|Σ ΡΥΟΜΟ 'Ο  Ρ 
ΠΟΥ ΑΜΥΝΤ|ΚΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕ' ΤΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
' ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΟ|ΜΟΠΟΛΕΜΟ| Ο' ΟΡΑΚ|ΠΤΕΣ
' ΣΚΟΡΕΡ Ο ΣΟΛΤΑΝ| (16 Ι)
' ΝΤΟΥΝΗΕ ΧΡΕ|ΑΖΕΤΑ| ΝΑ «ΔΕΣΕ|» Η ΟΜΑΔΑ
Δ ' ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ: ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤ' ΠΑΛΟΥ
' ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΥΝΤΡΑ ΚΑ| ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟ|ΠΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ “Ο
' Φ|Λ|ΚΟ ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΜ-ΚΟ 3|9 (20:00) ΪΙ
ς ” έ Η Ο ΜΗ ΜΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ¦
  `& Ρ/ Ω`  ΚΗ #
ΤΑ ΣΤΑΤ·ΣΤ·κΑ Η _| Ω
ΣΤΟΝ ΤΖΕΝΚ|ΝΣ-ΜΑΚΝ|Λ ΚΑ|
ΕΠΕ' Το ΠΟΡΩΝ!! ΤΗΣ Η κΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΑΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2016 4 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1151 Τ|ΜΗ: 1:Ο Ε
ΣΤΟ ΒΡΟΜ|ΚΟ ΠΑ|ΧΝ|Α| ΤΗΣ Α|ΑΠΛΟΚΗΣ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ Τ|Σ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΕΣ ΑΑΕ|ΕΣ
,_ _ Ε ' · η Ἡ
ΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟἱ
› ΣΑΒΒ|ΑΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑ| ΜΗΝΥΣΕ|Σ
Η Α|Ο|ΚΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΠΑΛΕΥΕ| ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΟΥ 1ΒΧΡΟΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
' «ΑΓΚΑΟ|» Η ΡΟΜΑ
' ΑΝΑΚΟ|ΝΟΟΗΚΕ
Ο ΚΟΥΡΟΣ ΚΑ| ΜΕ ΤΗ...
«ΒΟΥΛΑ» Ο ΒΟΣΝΑΚ|ΑΗΣ
ΑΠΟΜΕΝΕ| Το «ΟΚ» ΤΗΣ ΑΕΚ
ΠΑ ΒΑΣ|ΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
6ἱγΤο ΝΝΑ' Ξ ν '- ΧΩΡ|Σ
ω ΜΑΜΑ "0% · Τ ΣΕ ΝΟ·ΑΣΕ· Το ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΔ ΑΦΗΣ»,
“ ΠΑπΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΟΕΑκΟ~ “
ΑΡΝΗΤ|ΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕ
Ο «Δ|ΚΕΦΑΛΟΣ»
ΠΟ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ
ΜΠΑΓΕΡ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
τηΞ·«Μ›Σ _
Δ Μ» ῦ Ἡ Δ
η “ΜΜΜ ¦ ΗΑΤκΤΗΣ κΑ· ΣΕΒ|ΜΗ
ΚΠΠΗΛΑΣ|Α
ΠΑΓΚΟΣΜ|Ο ΕΦΗΒΩΝ | ΝΕΑΝ|ΑΠΝ
'ΡΕΚΟΡ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑ| ΧΡΥΣΟ
ΣΤΗ Δ|ΚΩΠΟ ΧΩΡ|Σ ΠΗΔΑΛ|ΟΥΧΟ
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΡοΤ|κοΥ ΑΣΤΕΡΑ, Μ Σελ Η
ω ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕ| ΝΑ Μ|ΛΑΕ| _ ΑΡΘΡΟ
Ο ΜΕ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ χΡοΝ|Α ΔΗΜΗΤΡΗ
Σ|οΠΗΣ ΕΔΩΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - __ 7 Σελ
ω κΑΤΑΘΕΣΗ ψΥχΗΣ ΣΤΗ «Μ» Σελ. 24-26 “ιο
|'Κ|ΡΤΖ|ΚΗ
.. Η, έ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΝΔΑΡ|ΔΗ - Ν|κ0Μ|ΔΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α|Ο|ΚΗΣΗΣ ΤΟΥ = ί | ί «ΒΑ ΞΜΝΕΜΕΓ“, Μο: Α" Μ°γ
Π ΑΣΗΜΕΝ|0 ΣΤΟ ΜΗΛΟ Σω ΝΕΑΝ|ΜΝ Δ·κΕΦΑΑΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (12.30 μμ. ΜΕΤΗΟΡΟ1·5 95, 
Με ΠΣ ΒοΝπογ_ ΚΥΜ" Σελ 45 ΤΟ ΑΠΑΤΟΡΕΥΣΕ1 Ο κΟΝΤΟΝΗΣ»1 “ Σελ 10