Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ο Πούτιν τα 'χει παίξει"
Newspaper website Website
Recognized text:
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
38ο ΠΟΣ
ΑΡ.ΦΥΛΛοΥ  `
(τοεε3›4ο53 χ. _, ,
ΤιΜΗ4εΥΡΩ  ·_   Ϊ  εΝθΕῖ0
ΣΧΕΔ|0 Φ|ΛΗ¦
ΞΑΝΑΜΦΕ|
· - ΕΠ' το...
ΜΜΜ ι ΔΡ'ΣΤΕΡ0ΤΕΡ0
   ΜΡ!¦ὲΜ
  ΣΤΑ ΜΜΜ ΜΒΜ
ΔΗΜ! - ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ 'ΜΙΣΟ ΣΤΡΑΤΗ|'°¦
Η αει  `
Μ·ΞΕ·“ “
"Νέα Γιόλτα": Πότε και που συμφωνήθηκε 
'227.27