Πρωτοσέλιδο Espresso: Ανατροπή στην τραγωδία της Αίγινας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αδιανὐιιτσ! 1 Ηρθατε βὶαζε ταν ΜΜΜ αδεΒῳιὶ του κτ” την εβγαζε Ψωτ0γΡ“Ψὶ88 
Ο Μ ΜΜΜ
8ΜωΜΜ “Μ
@Με Μπα!
Καταθεση «Φωττα» από εταβατιὁα τσυ σκαῷους που δτελυσε το ταχύπλοα-Μσαυλος
 “τ Μ|_Β|..α['|| ΒΔΜΕΜ|λΜΜΜΠΙΕΣ!; τ τ 
' τ    ~' `
 ΜωῶνΜ @ΜΜἔΦΜ ΜΜΜ
Ἡ.ἶ Αμ" .ἴ~“ξὲ:Δ [τ η 
 Στ..
_ 2 "
Δ· ΜωΜΜω““““τ· ·
τ 妦 ' Ί~  σε ~
· “ - Στ Χ' € › 'οι τ 7 τ _7:“:7Μ ”
Δ, ,«7- Η ,ια ' ·. =Δ-ν'¦
|¦- ·· ο 74 Δω 'εν τ τ
, : η · τ μ ν ° Η ' 3· '
7 ' α ερτ. `·" ι. μ ..:  ί _#
ί ε πχ; . ξ χ κι ά Ε ι: 7-8  / Ϊέ; 7 μ#/ #ῦ”
Μαστυ@ια στη ὁι%0;ῳαφια για την Ματέο] νεασής στο μοῳαῶ Αναπασασταση ζητεί η οτΖογενετα της 5χσον·ης
«Ντουέντε» αντΜ@0ύει όσα υποστη@ίςει ο 7 7χσον0ς οδηγός του κατ τοΌ πατεσα της Με έχασαν τη ζωὴ τοΌς!
ῇὴὴ ῇέ ὴῇηὴ / _'ῇ“ψ [έἶ!ὴ 7 _'ῇ ῇ7ὴ ῇέῇ”_έ 7ῇὴ'”
ι_ “Λα Η”
· ΥποστρατΙιγ08   .“ Η ΜοΝ" Ροζ εκβιασμσἰ σπα  '€@ωΜ@Βυ
¦ π0ΗετΙ0ὐσε  κι" «Β|κ|ΝτκΣ» κτιιν0τρὐῳ0 Ψ 
σε τισ ῳῇ0γε8 τα" τ  Κέ: Λ"ΜΜΩΝΕ| τα" τουσ ματια του · 
 κ“ϊεΡΡε"σε! _ μ” › -'  Ρέθυμνο:Ζητούσαν25.000ευρὡαΠὁ : “ Δω 
34χρονη για να μηναΠοκαλύψουν την ω 53 Με. Με· ΜΡ
Έ Ο Νίκος Νικολακόηουλος η > .  | '
. Μ έΠοθε εγκε Η Μο. · 12 _ ϊ ' «κόλαση» η κόθρ|ν Γουίν|κ. εξωσυζυν|κΠ σχεση Της. '5 τ Δω
· Μ- ' ή Ι χ >. ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα