Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΠΑΝ ΜΜΜ
Π η. Σ ·-1ωΙ8ω ~-'“ ϊ: 7 “Η“·“° " Ι Ϊ ' 
Α Ι ' ' 1 Ξ¦
 ἔκ 7,·'ἐ.~# .
_ Π -. _. .
Μ Ἡ 'Η .
με  Η 
Ἡ δράση αυτή είναι αποκλειστικό δισφημιστΙκῆ και δεν σχετι2ετσΙ με τη διάθεση ὲἱὁΙτηρίων δισρκείσς της ΑΕ σὺ Μ
ἑ Τ.ΝΙΚ0Λ0Ι'ΙΑΝΝΗΣ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Πο ΛΑΟ Τογ
ΜππΜωΜ Ο Ι ῇ  Π 
..  Ι   “3  ' ` η
ο ΚΑΡΤΕΣ ΝΑΝΤΙΑ!
μ εΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΙΜΗ ΠΙΝ ΠΑΝΑθΗΝΑΤκΠΝ Μη 23 ΑποΜγ2Μ8 ΔΡ. ΜΜΜ 28|2 ΜΗ: τω ε
. Ε ` Ο
ΜΕ 3-Α-2-Ι ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΝΤΙΑΡΜΙΙΟ
ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΜΠΕΡΓΚ
ΟΑ <<ΧΤΥΙΙΗΣΕΙ» ΤΟ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ»
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ
ΤΗΝ ΜΠΡΟΝΤΜΓΙΙ
ΚΑΙ ΟΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΡΟΚΡΙΣΗ Ι
ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΟΗΟΡΑ Ι
ΙΕΑΟΙΙΕ
ΝΝ ΜΒΜ
Η. ΙΜ?
Ι .  Ι  ~μ;ΙΙΙ Ο ΙΙΙ ΙΕ· Η ;Ι ΙΙΙ Ι Η ΙΙΙ/Ι Ι ΙΙΙ/ΙΙΙ Η: ΙΙΙΙΙΙ ΙΙ:`ΙΙ/ΙΙΙΙΙΙ:Ι .Ο
Δ ·.·.-·ρΔ __ _
ΜΜΜ ΣΕ ΗΡΑ ΣΕ ΜΒΜ" ΓΡΑΜΜΗ κΑΙ Με Με Δγο ο «ΣΤΡΑΜΑ»  ΑΙΤΗΜΑ Σε ΟΕΜ
 Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΟΟΙΙΟΥΑΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ $ΙΙΡΕΗΕΟΟΟ$
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΙΣΤ ΟΙ <<ΓΙΡΑΣΙΝΟΙ“ ΑΙΟΝΟΥΝ. .. ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ “ΜΟΝΤΑΝΑν
ΝΕ ΤΟΝ ΙΙΕΔΟΥΑΑΚΗ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΝΕ Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ“ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ · ΠΑΟΥΣΙΟ ΦΟΤΟΡΕΙΙΟΡΤΑΖ
“ΒΑΡΙ /Πωςο<<Αρτζι»“κερὑΙζεΙ»ωνΙΙΜχωμΙΤη ΕΜΠ" 'ΙΜ ,ΙΙεμφωΜΙπλεΜμερ£ω Ώ ΔΗΜΗΤΡΗΣ κ0ΝΤ0Σ
. ΙΜΙΑϋμ0ΗΜ“ρΜΠ·ΦΜ υ · νΟΙ“Ι°ΙλΠΙΜ“ΜΜΜ Ρ. ΜΝΗΜΗ ΑΜΗΝ"
Η ΚΑΠΕ”-  ΟσΙροτιωΙηςΡιβερς ΜΑΜΑ - / ΟΠγΒρωηοςκΙειΟ ' ' ΑΜΠ'|Η|Ι.“ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα