Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΕΦΝΜΕΡ'Μ ΠΛΩ" ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΗΝΜκΠΝ ΜΜιΜΜΜΥ2Μ8 ·Ρ.ΦνΜΜ2ωΒ ΠΜ: των: , | _> Η
ε4ΜωΜκπ= πεοΜ“Ή.ην¦¦ιι9ωεΜε8μῳ5Ηω~ ϊ -  ·'
_ “ . Ό · | μ!. Ο ! “
· Ψ.:
..5:  Η γ Μ Α Μ""ΜΗΗ
'   ~  ΕΜ πΜΛΣε·ΣΜοΜΜ
ΔΟΥΛΕΙΑ!  " @ΜΒΜ ΜΜΜ: ΕΜ»
Μ Μ Μ' 'Μ
'Ϊ ωωωΜκΜΜΜΜΜκΜ
Μ "Μ" ω Ο Μ π ΜΝ ΜΜΜ ΤΠΥ ΠΜ. ΚΑΙ ΤΗ "ΕΑ ΣΕΠ!"
ΜΕ ΗΠΑ"... ΦΩΤΣ"
ΚΜ ΠΗΡΕ η ΧΡΗΜΑ
Ο ΣΕΛ. "3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα