Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
2Τ+ πωξτε υπευθυνσ
αρμόδιος ρυθμιστής ΜΚΟ(
ὰ ΟΟΣΑ τ
ΟΑγΜΤΤΤΑΚΟΤΑΤΟΝεΣ
ΜΝΗΜΗΣ η ¦ Ο α ή Η
ΤρΜνδόΞ
ΤΤωΤκᾶΤΚεΤ ' :1 Δ _ _| . ' . ΤΤεΝΤΤΤΗ 18ΑγΤΟγΣΤΟγ 2016 έ ΑΜΜΟΣ ΦΥΛΛ0 7.4 , 
- - ΤΜ Μ.`
Μ 7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Τ. ΚΑΤΑΝΗΣ, Τ. ΖΑ'Τ'ΡΗΣ, Ο. ΜΤΤΟγ2ΑΣ
ΗΤ - ., ι Π' | Σ _ Μ Α..- -  ·“,¦““5#“'~
ΟΦ· _ ν Ο ~ Ο - ¦ “- .ΜΕΤΣΟΟΑΤ·ΟΤΗΤΑ ΚΑΤ ΤΤΑΟΟΣ
  -- Ύ Ο· Η · Ύ ΚΝΝΗΤ=ΑΕΤ ΣΚΟΡ ΠΡ0ΚΡ|ΣΗΣ
 Ά ..Η ·
ΠΑΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΘΑ
ΑΝΤ|ΣΤΡ0ΦΗ Ψ ' κ· “ - Ι :Η  Η | ·°
ΜΕΤΡΗΣΗ - _ ` - Ο Η 
ΑΤΤΟΦΑΣΤΣΜΕΝΗ Η 0||(0ΓΕΝΕ|Α η Ο Ο
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΝΑ ΑΤΤΑΑΑΑΞΕΤ ΤΗΝ ὶ η ” _ Η ί _
_ _ ,Τ
_¦ ΤΤ
' ¦ , · Τ·
`___ , __'7 Ο .
· Ο· Ψ · 'Μ 4
. ὲ ~ Ο .
Σ Ξ Τ
Η ΟΡΚΩΤ0| ΑΟΤΤΣΤΕΣ ψΑχΝΟγΝ
ΤΟ ΒΑΟΟΣ ΤΗΣ «ΜΑγΡΗΣ
ΤΡγΤΤΑΣ» ΤΗΣ εΤΑΤΡΤΑΣ ` _ Κ 1
Η ΑΝΟΤχΤΗ ΤΤΡΟΤΤΟΝΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Μ > “Η Τ
ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΤΑεΤΟ (18:00) "`
; ΤΒΤΤΣ:
Χ - “.Ε|ΐἔΠὅἔΨ ΠΓ; “Αν Μ" 
 ξ ὁ ι ΤΧΟΣ ΜΑΣΗΝ|ΚΗ`
_  _ '
ν· εγχεΣΑΤΤΟ¦ΤΟΑΝ.ΚΑΤ` ΚΜ?
· > ΝΤΟΤΤΕΣ ψνΚΟΑΟΤΤΑΣ Τ Ο ~
.> ΣΤΟΝ ΚΑΑΟΜΣ: «ΠΣΑΤ Ο
- - · τ - .έ χ' ~ ΗχΗΤΟΣ, Σε ΤΤΤΣΤεγΟ»
· ΤΤΕ'Τ'ΝΕΡΣ: ΟΜΑΔΑ γψΗΑΟγ ”` ·· έ "ί  ΜΝ ι Τ
ΕΤΤΤΤΤΕΔΟγ Ο «ΤΤΡΣΤΤΞ ΝΑ ΤεΑεΤΟΝΕΤ '
Η ΤΕ'Τ'ΑΟΡ: ΟΑ ΒΓΑΛΩ ΕΝεΡΤΕΤΑ -. ` ΑΥΤΗ Η ΚΩΜΩΔ|Α» εΑεΤ·Ε
 ' :Μ ΥΠΟ' 'Α'ΕχΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΠ0ΣΤ0ΑΗ
ΤΤΑΡΚΗΝΤΑ ΚΑΤ ΤΤΑΟγΣΤΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ Ρ' Σελ 38,48 'χ
:ΑΝΟΗ ΗΜ '
ΜΝΚ" ΜΜΜ" 44 λ “ ΜΕΧΡ| ΚΑΤ Η ΑΤΑΕΤ|Κ0 ΜΑΔΡΤΤΗΣ «ΣΤεΑΝΕΤ» ΦΟΤ· ΣΤΟΝ Δ|ΚΕΦΑΑ0!
Μ' °'""° "Ε Σ""ε'°^°"^ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| 0 ΚΟΝΤ0ΝΗΣ Γ|Α ΤΗΝ ΠΡΕΜ|ΕΡΑ ΤΗΣ ΞΗΡΕΗ ΕΕΑΠ!!
ΦΑΒ0Ρ|
' Α0ΥΤΣΕΣ|(0Υ: «ΑΝΕΠ|ΤΡΕΠΤ0
ΝΑ ΠΑ|20ΥΜΕ ΕΠ|ΣΗΜ0 ΑΓΩΝΑ
ΜΕΤΑ ΑΠ0 ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ»
Ε0Η0ΡΑ |.ΕΑ00Ε 
' ΑΡ0ΥΚΑ - 0ΣΦΠ (22.00)
' ΠΑ0 - ΜΠΡΟΝΤΜΠ| (21.00)
Η Α"|'ΕΑ|ΕΣ