Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ξ · ·
. -, 7 :ε .ο
ἔ Ξ ` Ι
ξ _·· ' Ψ· ν
··_ , ρ· “.
| '. |3 '
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΠΗΛΙΟΥ ΜΙΒ ΔΡ. ΦΥΛΛΟ' 530 ΤΙΜΗΙ.5ἑ Μο" Δ|^°°Μ Με _| 
Ο 'ερώνυμος Ζ?
ΐῖΜΜωωω
μου .ρι·υ`κ-ιιιιιυ.υι“
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
` τω γ τη .ο - -. ¦  ·: ο χ Δ ι >ἔ ΜωΜΗΣκΗυικΟν ›ΣΕΛ.ιΟ-ιι
_`_- 4 Γ ἱΞ¦ ἄ:· ·“ε`_ Ύ ·. ·'_ €¦ " 17 `
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
και ΠοΤάμι
ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΡ.¦
ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΝΟΜΟ
' Προμηνυμα ουνεργαοιας
Ι “ϊἶ ' Δ _· Γ` έ”
. < έ ..ῦ·ἐ 4 ι · ” Ϊ ἔν
- Κ , υ 2- ζ · ,:. γ
ἡ Ϊ “ - Ύπνε Ἡ
- ά *°“ Τ ε. = ε
 τ -.` ο 4
ε .`Ν`ὴ
|ᾶ ;_`
Ϊ ι. Η |. τ
·' ιη 
Με... ΞεΔοιιιιΑεΜεΝο ειΡΑιο ο εΡιιιοιΑΝ ΑΠΕ|Λ .Σ
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ
¦-ι-7 ~ τὲ : 7
ι 7 ` έ:Ἑ_7 . .
Μ  _7 Δ
. ,, ξ " ί · 'Όι
“' ι . ¦ 77 η '4 ὶ
Τα πλάνα
του Τοίιιρα
μειά Τους 179
' Γιατι αλλαξε (Ποσο ο ΧΑ.
› Σελ. ιο-ιι
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕιΜΔΡΑκΗ
0 βανιεβου
Σαμαρά
- Κυριάκου
για χρέη στο Δημόσιο
- · Ήδη εσιάλιιοον 60.000 ειδοποιητήριο, κινδυνεύουν άλλοι 54.700 οφειλέιες
ΜΝογ"ε η" "ΑῖΡΜΤΗ ο ινιιιιΣοιΔκιιΣ
ι ο · ' ο·  ·' * · . κΛειιιειιΑΜειΩΠΔ
“ ' Ανοιγουν
Η Ελλαδα σΤα χέρια «“°ρω“ρω 
Των ξένων  ,
για την κάνναβη; Το ΜΑΜ , το ο
Τράπεζες - Υπεριαμείο και βάθος Το οποιο μας και οι επιχειρήσεις Τι κρύβει η εξαγγελία (ΠΠ Φυλακή»
<<Να πεθάνει