Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο σκΑΝΑ ΜεΤΑκσΜι:ει
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Ι()ΥλΙ()Υ ΜΙΒ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 53Ι ΤΙΜΗ: 1.5;
Μος '
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΜΜ .ρι·υ<8-ΙιΠΤυ.ςΓ
Το να ΤΩΝ ΕΛΛΝΩΝ ΧρΥΝ ΚΟΚΚ|Ν ΔΛΝΕ|Α
ΣΠ|Τ|Α ΚΔ' ΠΕΡ|0Υ
Τον ώρα που ο φοροεπιδρομή πνίγει
Τους εργαζόμενους και Τους μικρομεσαίους
32 δισ. ευρώ θα πληρώσουμε ως Το Τέλος Της χρονιάς
Αμὁκ καΤασχέσεων για οφειλές σΤην Εφορία
ἔ`°ἶ ε _.
Ξ” ές 
η Ι. › ΣΕΛ. 2-3
ΟΑ ΚΑΨ0ΥΝ ΚΔ' ΠΑΛ' 'ΜΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με <<μΤιαλώμαΤα» θα Τα
βαλουμε με Τους εμπρηστές;
Γυμνά σας φλόγες. Τα ΤιμίμεΤρα με Τις μεΤαΤαξεις και Τις αλλες Τιρὁχειρες λύσεις
| Οι εχθροί εε
Υ ΕρΥ
· δ Ι είναι πλέον
με νεο ωρακι ανάμεσά μας
- · _ · ' “ · Συνεχίζει Τα επικίνδυνα Τιαιχνβια με Το μεΤανασΤευΤικο ο'Τζ'Χ°ν"°Τές κ°'°'«μ°νΜκ°ί
λύκοι» είναι ΤιολίΤες Των χωρών μας
Κ|ΝΔΥΝ0Σ "Μ Το ΚΕΝῖΡ0
Των ναρκομανων   '
ΜΟΝΕΣ ΑΝΤιΔρΑΣΕιΣ Δυο ΤΟΥΣ οοΡΕιΣ  “  "  '
Η ΠΑΡΑ|ΝΕΣΗ
ΔΡΑΓΑΣΑκΗ
-<ΠαρΤε μέΤρα.
ΚαΤαρρέουμε>>!
› Σελ. 4
Η ΑΝΤΑΠΟκΡιΣΗ
ΤΟΥ ΤΣ|ΠΡΑ
Το <<κοινωνικό
ιιακέΤο>> σΤους
φΤωχους
Το ψαρι και
Το Φλερτ 
Του ΛεβένΤα
ΚΔ' Η Σκ^ΗΡΗ
ΑΛΗθΕ|Α
ψίχουλα σΤους
συνΤαξιουχους
μεΤό Τα 
' Τους ὁινοσν 5 εκει. Τους τιηρσν
20 εκσι, ευρω › Σελ. 5
ΕΜΗΕἑΪΔΒΒΞ_.__
«λαμπερό
ονομαΤα Ψ