Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πω ριεεε
'(8ΓῇἙ5θ.9Γ· ρ8τ85|Φηἰο.9ι ·τΟΧΓἱΠΊΘ.9Γ· ΌΘς|<5τ89Θ24.9ι
Μ=~ · ΜΜΜ
ωηηιμ"ι"¦·¦"ι|¦ιῇμγ“ηΜ
¦¦¦'ι· ι|'ιι|ι|ι|Ε`“
·|.ι“Ύ“"ι·ω
.'¦ιῇΜμ|Μ|`|8
ΝΤ|Ν0Σ ΧΡ|Π|ΛΝΟΠΟΥΛ0Σ
Σιιι γειτονια ιιιν Μπι
απο ΜΜΜ Ειιιῆιιυιἑε
ε ν    | έ  _ .   έ  ή Ϊ ι β “Εξ
Η Η , ' ' ' '
*(ΜΚ Μ.ΜΚ-“ Νεα) 
, Ι' Ι οι «αλληλέγγυοι» χτυιιηοαν... υπηρεσιες που οιέκονΤαι... αλληλέγγυα σε ανέργους. νέους
(ή υιιοαιιασχολουμένους. Τι υι·ιοοΤηρἱζουν οι ἱδιοι για Τις... <<ιιαρέμβαοέις» Τους σε Α.Π.Θ. και
~ μο. Ενοιμαζονιαι και για... Χαλκιδική (ΕΠένδυση χρυοου ο·ιις Σκουριές).
Ξ κ.. 7 Χ έα Ἡ οι .
 ΑΣΥΝΕ|ΔΗΤ0| ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΡΛΛ|ΛΣ
κιιιιιιιιιιἑωυν ή." Μουν - Το Μέσι" πιο
' Φοίνικας Μακαρι· για ιιιν ιιιιυυιιιυιιι πιο
ί ¦._'
Στο νννννν.Κοιῆτ58.αι συνεχῇ5
ενημέρωση για όῆ0υ5 και όλα. παντου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα