Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκε| Πο ΛΑΟ Τογ
ΣΣ Γ' Τ
[ὴἴΊ Εἰ) Δ =`) `Η Τ ΤΤ
Η Η “Ο / Τ
ΣΑ” _ Τ μω7κ_τ Μέ] = Η _
'“Ε'Α193_91ΡΔΔΨ!^ἘΔΔ'ΜΙΜΙΑ: ΤΗΣ ΔεγΤΕΡ^Σ ωμ_ΜωΜΜΜ“ΤΜΗΜΑ
ΤΜ ΤΟ «ΗΜ» ΤΟΥ |Σ|ΤΗΗΟΥ!
ΤΟ ΑΥΣ|(ΟΑΟ ΧΟΕΣ|ΗΟ ΤΑΞ|Α| ΤΗΣ ΕΟΗ|ΗΗΣ |ΣΗΑΗ|ΑΣ ΣΤΗ Α|ΟΟΥΑΗ|Α
Τ |Α Φ|Α|ΗΟ ΑΓΩΝΑ Τ|Α ΤΗΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ Ο|ΗΤΟΡ ΗΑΑΟΕΡ
«ΜΜΜ» ΝΟΜΙΜΟ·
ΟΟΟΦΟ||(·ΟΟΟΦΟΗ( Ο
ΜΜΜ Μ ψ ΠΔ η' ΜΜΜ Ο Αμερικανός σέντερ του ΠανυΟπνπϊκοῦ επέστρεψε
Τα Μ°"Μίκ°γ ο Μ 'μι' στα ΜΜΕ-ΜΜΕ στο κινεζικό ΠρωτήΟλπμπ
· ·κ Υ   Τ|Α ΤΟΥΣ ΗΣΟΥΣ ΜΕ ΟΤ-$
ΤΗΗ ΑΑ'ΑΗ|Α ΣΤΗ ΣΜΗΜΑ
ΜΜΜ Μ οωΜΜ (ια-ε Μι» · ΜΒ
αχ _ΜΜεκ@Μ ί η Η = Η _ Η Ξ Π
Σ ΜΟΗΟ ΦΥΣ|ΗΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΑΕ'ΞΑΗ Ο' ΣοΥΗΔ0ι ΣΤΟ Τ-Τ ΜΕ ΤΗ ΜΜΜ
. έ  $ Ο 4
ΜΜΜ Ο
ωσΜΟΜ 
ΣΕ ΡΥΟΜΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΜΟΗΤΑΡΕ' ΟΜΑΔΑ ΠΑ ΕΟΗΟΡΑ ΣΕΑΟΟΕ Ο ΣΤΡΑΜΑΤΣΟΗ| ΣΤΙΣ 
ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ ΠΡΟΒΗ· › ` - Ο .
ΣΤΟ ΚΟΡΜΙ' ΚΑ| ΜΕΟΑΥΡ|Ο ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΒΟΑΕ ΣΤΗ ΑΕΠΦΟΡΟ “  τ: 
ΗΗΗΤΗΡΗ ΜΕ
Η|Τ|ΑΦΗΗ|ΣΣ
ΜΗΣΜΜΜΜ
ΑΤΜΟΜΑΕΤΟ.Μ ΟΠ'
ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΣΤ ΟΠΟΛΜΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα