Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ρ  ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Ι
¦, | , _  ` Ι χ 
 ὅ η  ζω.
ι :Α ι'4 π
ΗΣ Δ · /
χ   '_ θΛΗἔἩΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΑΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 |οΥΛ|οΥ 2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1110 Τ|ΜΗ: 1,30 €
.η Α  _¦ .
Ενώ έχει συμφωνήσει Η
ΣγΖι-ιΤΑ Με
ΑΝΤιει=ΑιΞχΤ,
ι·ιιΞι>ιΜιΞΝιΞι κΑι
Τιι ΖιΞΝιΤ
 , .για Βαρέλα με Τι· ΣΤεἀαϋα'
.τ _ Β '- _“ , η
Ι  ΣγΝεχαΝεΝΑ “ , ' , ' “
Η Η ' ΤεΤ Α ΤΕΤ ιΒιΤΣ-ΝιχεΑ _ 
ι* ΤιΑ οΑΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑ ΑΔΗΣ" Ώ
 Ε] ΞεΣι-ικαΝοΣ ἔΞ
ΤΩΝ ΦιΑΑοιΤαΝ σ
ΤιΑ ΤαΝ ΑΤΩΝΑ
_ ΣΤο ΑΝΣΤεΡΝΤΑΝ
 | ειΤιΣΤΡεΦει ΣΗΜΕΡΑ
 _ _ "  " ' _ χ Η ΑιΤοΣΤοΑι-ι ι
Με ΤοΝ ι·ιΑοκ ΣΤΗΝ οΑΑΑΝΑιΑ ϊ ·. “ε ξ Ϊ Κ Α!
_ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Τ. :ΑΜΣ Ι η: _ 7 7  7 Η - 7 7 Το ΑΛΦΑΒΗΤΑ" ΤΗΣ ΠΡοεΤο|ΜΑΣ|ΑΣ ΣΤΗΝ °ΛΛΑΝΛ|Α
κΑε ΤιΑακ Μ “42 @
η·  ΑΜΘ
“μ Ἡ 1 7
.ΐ`ῇ`, :¦<ΕκΡι!!<Ε!ξι τι·
ι ι · Η βαλει; “
' · Σ Μ Δ αλ
| Τα στα του ικεφ οι· και
ο 23χρον05 Αμερικανό5
' Τα δεδομένα και οι δυσκολίε5
για τον Ελληνα ψηλό
ΚΑΕ ΑΡΗΣ '
ΑΝ0|ΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
° ι · Κρίσιμη μέρα
Ι ' για Βεζένκοφ,
ι ι·ιουθαέχει 7' 7 ~ι' ϊ ιι ~ 3 ' 
Ν «χι·γΣαΣ» ο κΑΡΑΑι-ιΣ ΣΤο επι κοΝΤΩ ( 5,45 κι,
χΑΑκιΝο ΝεΤΑΑΑια ιι ΝΑΑΤΑΜιΤε ΣΤα γΨ0Σ( 1,75 Μ.)
για το μέλλον Ν ((χΑΑκιΝοΣ» κΑι ο Αι-ιΝοιΤογΑαΣ ΣΤο εγΡαιΤΑϊκο
Του Μ ω ΦΑ 3 _ _ “ εΦιιεΩΝ κΑΝοε κΑΤιΑκ
ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5|- (19:00) Η ΞΑΝΘΗ: ΣΥΝΕΧ|ΖΕ| ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡ|Α ' ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: ΠΡ°ΧΩΡΗΜΕΗΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ Με ΑΜΕΡ|ΚΑΗ0 ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|Α