Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ευΗο πιο
” ο* .
. . ¦.;·^ ¦ῖ_;“
'Ο κ γουέυ ποι·ΤοΤΜιΑο
'θε ζ' ΜΜΜ ο
5 ὶΎ8Γ (1-0 παρότασπ)
ΜΗ Η" Δ£'Ψ£Ρ£¦
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 |ΟΥΑ|ΟΥ 2015 Ρ κ - ς _ γ ΑΡ.Φ.: 1103
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α
ΔΗΛΩΣΗΣ
"ΑΑΝΟ
με τιεθο8ικότπτα
και επιμονή
 Τι ΜΜΜ ο εποε κοογΤτ
Με ΣΤοχο ΤΗΝ γπεΡοΑΣΗ
Το 4-2-3-1, οι 7 του βασικού κορμού, το κενό κατα, _
τα τρία κλειδιά Με επίθεσπε και το... απόλυτο εργασιακό περιβόλλον
Η Η ΕΛΛΗΝικΗ ΑΤοΡΑ κΑι Η ' ' ό ν Δ , · 8 ' Μ ΠΑ κΑΝ|Αὰ““ Ι τ ς-¦
ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑ Δγο ΑΜΕΡικΑΝογΣ ή   ~ _ · ϊ ' ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ επιοεΤικοχἑΤΗΝ,ιΣπΑΝιΑΞ κι >·
' κ^^ΝΤ0Ν=^ΝΥ"0Μ0ΝΩ _ > “ / ·¦ · ο· _ Τ 1· πεΛκΑτ, οποτ ΛεΝε...ΑΝΤΡεΑ'πιΡΛΒ“
ΝΑ ΑΡΧ|ΣΟΥΜΕ »ι Σελ 43 η / · .
η , ¦_ |
οει·οιΑ 7 7' η Ξ _ “ ' γ  _ 6
ΑποοΑτιΖεΤΑι '   Η ο ·_ “ ΨέἔἔἙΒΜΏἩ 
Το Νεο Δε. . Ι ` ' “ ~  ο Τ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΟΥΛΟΥΡ
ΣτηΓΣτέλπ|ουλίου  ·  Η  4 ΤΙ ›. Ο 
Το προφίλ του νέου ν
μεγαλομετόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤ|ΒΟΥ: ΧΑΛΚ|ΝΟ ΜΕΤΑΜ|Ο |·| ΠΑΠΑΧΡ|·|ΣΤΟΥ ΣΤΟ ΤΡ|"|ΑΟΥΝ (14.47 μ.)
κΠοποδόπουλου Η _“ _ _ _ . _ ο ἡ 1
Η :ἶΜεΗΒΜΙΞ%@
· γ Π «ΠράΟ|νΟ]φὡΕ›ὁ
ϊ! ο Ι ~ Ι Ι Ι Ι Ψ Ι Ι Ι ,
1 ' προβλπματα παραμενουν αλτα,ενω σπμερα~εκ8ικαςεται και)
:π προσφυγή Μπουκουβόλα. «Οχι» από κατσαμπήτπν·ομό8α Νέων
_ »ι Σελ 5,7
ΞΑΝΘΗ: ΤΑ... ΟΑΛΑΣΣ|ΝΑ ΚΑ| ΤΟ ΕΞΤΡΑ Κ|Ν|·|ΤΡΟ ΑΠΟ ΠΑΝΟΠΟΥΑΟ ' ΚΟΝΤΟΝ|·|Σ: ΠΡΟΣΩΡ|ΝΗ Δ|Ο|ΚΗΣ|·| ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΑΠΟ Τ|·| Ε|ΕΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΤ|ΣΤΕ|