Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΠΡΩΤΗ» ΗΡΑΚΛΗ ΜΕ ΑΠΟΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,
ΠΟΥ ΕΛΕ|ΞΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΛΥΣΦΟΡ|Α ΤΟΥ
' ΑΦΑΝΤΗ Η Δ|Ο|ΚΗΣΗ
'κ η. Ρ 7 ' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λ|ΚΗ ΜΟΥ ΕΠ|ΛΟΓΗ Ο ΣΕΜΟΣ
Η 'Ο 5 · _ Μ ' _ υ ΝοΝΤΕῖΡο: ΝΑ ΝΕ·ΝογΜΕ ΕΝΩΜΕΝο·
κ Τ η .ε Δ σ .
Η Η | Η η
ΙΟ ' Ρ· Ο
' ΚΥΡ|ΑΚ|ΑΗΣ: Φ|ΛΟΑΟΞΟ|, ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
||'·· ^
Η ΤΜΑ Η.  Ο , , Ο
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ'ΤΗ 12 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 11Ο4 Τ|ΜΗ: 1,3Ο €
«ΠΑΡΑ|ΤΟΥΜΑ| Δ › ή . Ι :515 Ι κ “η  ω 
ΚΑ| ΠΕΡ|ΜΕΝΩ» “ · Η Ε·χΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΜΑ
ΚΑΜΠΑΣ ΣΤο ΝΕΤΝοΡυ“ε ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ __ τ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ|ΝΩ...
πΑΡΑΣκΝΝ|Α γ .
95 5: «ΝΕ ΕΝΑ·ΑοΕΡΕ·
ο ΑΡΗΣ. οχι ΤΑ χΡΝΝΑΤΑ» Δ"^ΩΣΕ'Σ
·~····· ·
τ . “
Ο ΛέοβυΤ5 και ο ΤσψΙροΤ με
τοΐ15 απεσταλμένουε Τηἶ «Μ»
ΑΧΤΥΠΗΤΟ|
υ ΕΝΝΜΕΡΩΝΕι ΝΑ·κΤΕΣ ο Η Ο ' Ο; -- Ϊ ' ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
ΑΝΑΣΤοπογΑοΣ, ΤΑ «ΕΜποΔ·Α» ” Τ' .Τ Ο
κΑ· ο· ΔΑΝΕ|κο· ι;- ω 8,9 ί'
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
ΟΕΛΕ|
Ί ` _ ||> ι· `Β.χ Χ) ν' η
Β°ΠΩΣ`Ο:ΑΡΗΣ ΜΠΟΡΗ 7
“ ΝΑ'Α!ΟΚΤΗΣΕ|
ΑΑΝΕ·κἶ€ "Χ" `
ω@ ~~. λ Σ Ρ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Δ Ρ
:Η ΣΕΑ32 
“ , ~ ¦ η Ἡ χ |  κ «Καυτή» συνέντευξη
Ξ ΤΑ ' Η κ ὶ 9 η; ` η __ στο ΜΕΜρυΗΕ 95.5
Ο Η  Η 7 ' `   η η · ΣΤΗΝ οΑΑΑΝΔ·Α ο Μ|χΕΑ.
ΑΠΟΟΕΠΣΗ! Ο ῦ Ο μ ΤΤ Ο ῦ ` “ . ἄῖ:ἔἩἱἔΜΜ
γ θα έ ΑΠοοΕΩΣΝ Τογ ·ΣΝΑΝογ ΝΕΣυγ Απο ΤυΝ· ΓκοΝ2ΑΑΕΣ _ :ἑ“;::Ἡ€
 Τ χ · ο ΜΕΑ|ΣΣΑΣ
τ 'η Ι. ·ῖ · ΕΠΕΣΑΝ κοΡΜ|Α ΜΕΤΑ
- ' ΤΗΝ κΑΤΣΑΔΑ
| “ΕΑΣ Η «ΝΕΤΑοεΡοΝΤ» ΣΤΗΝ οΑΑΑΝΑ·κ · ΕΚΑΝΑΝ κΑ| ΜΜΜ
' _ ΑΝοΣΤυΑΝ: Τ. :ΑῖΡΝΣ ΝΑ· κ. ΝΕΤΡΩΤοΣ Ι ; Στο «ΜΜΜ»!
γΝυΑυΧΝ
ΗΡΩΩΝ ποπ
ΜΜΜ Γ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΚΟΡΛ|Λ  ἔἔ==ξξἐΣἑἔἶἔἶ
ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ ΜΕ ΦΑΡΟ Γ|Α ΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑ|Ο ΣΕΝΤΕΡ "·^·
' Π|ΕΣΗ ΣΕ ΤΣΑΪΡΕΛΗ Τ|Α ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ| -· Σελ 33 , γ γ ΤΝ · Α "Ασκ ΣΤ° Μ"ΑἘἔἔἑ