Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Το μηνυμα Με οικογενεια5 Με «ΩΡΑΣ»
για με αθλιότηιε5 σε βαροε του 'Αρη ΜΜΜ
Σιηοι1οοιιειον ιοιῆο και οννεογιηη μας
· Μονο απο τις Δανός να σειεοον πως ΜΜΜ
ΜΜΜ τους |οΠονοονς η ΜΜΜ
5-2 με «πρώτο βιολί» τον Ζιροό. ο· «αρικολόρ» συναντιούνται
για ηρὡτη φορα σε Εατο με την Γ ερμανια ατομο «4»
Δευτέρας
Αθ^ΗΪ' ΚΗ
Δευτερο 4 Ιουλιου 2016 / Φυλλο 208 (396) / € Ί .30
8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕ'ΣΤ|κΑ ΠΔ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟ'ΜΔΣ'Δ
Με ενοχλησει8 εκτό8
Προηονησεων ο Πορτογαλοε και
μηνυμα για την αναγκαιότητα
καλυψη8 στην μεσαία γραμμη
Στο σημερινό «θΡ8»
με τον Τασο Τσατόλη
Ενω η ΔΕΚ δουλεύει
του αριστερού μηακ
αηό την Ουρουγομόη,
¦ Προιαθηκε
 και μελειόει
©  και τον νεαρό
ι Αιγόητιο ασ' τ Δ και  Ξ .  ε _ η η” Ψ 7
σου Πέρσι γ _ έ .¦ Ι Ι
αποφ:  ·μβ:εκαθαριζει σημερα '
Μ, ο κοντα στο ι , ,
.ι να αηοκτηθει ¦| |το θεμΟ·ΪΟυ ^ρΥ8νἩνΟυ ο '
976ῦΏ£' 2 7