Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
Ο Γ|ΑΝΚΟΒ|ΤΣ ΞΕΚ|ΝΗΣΕ
ΕΝΤΥΠΩΣ|ΑΚΑ ΣΤΟ 5"ΜΜΕΠ
|.ΕΑΟΟΕ ΤΟΥ ΟΡΛΑΝΤΟ
ΚΑΚΟ ΜΑΝΤΑἔΤΟ
_> Ϊ  Ύ Ο Χ
ΜΜΜ ¦ .Ι'¦Δ£ΥΤΕΡΑΠ Ι
ΜΜῳ α κ “ο
` ΚΑ| Ο ΝΤΑΝ| ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΟΕΛΕ| ΝΑ ΕΠ|ΣΤΡΕΨΕ|
ΣΓΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑ| ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ
Ε|ΝΑ| ΨΗΛΑ ΣΤΗ Λ|ΣΓΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΟ»
' ΕΒΟΜΑΔΑ ΟΡ|ΣΤ|ΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΦ|ΞΗ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΛΟΝ|ΚΗ
ΣΤΗΝ ΤΕΛ|ΚΗ ΕΥΟΕ|Α
ΤΟ ΞΕΣΚΑΡΤΑΡ|ΣΜΑ
ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΝ 2015 Δ
ΕΝΑΣ ΑΝΕ¦|ΤΗΛΟΣ
ΕΛΛΗΝ|ΚΟΣ ΑΟΛΟΣ
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «Μ- Γ|Α
ΤΗΝ ΕΠΕ|'Ε|Ο ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΟΡ|ΑΜΒΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΟ 2004
ΕΟΝ|ΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤοΡ|Νο ΑΠΟΣΤΟΛΗ: τι ΠΑΡΘΕΝΑκΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ Γ|Α ΤΟ Ρ|Ο
ΚΑΝΕ' ΑΠΟΨΕ Η ΕΟΝ|ΚΗ (19.ΟΟ)
ΣΤΟ ΠΡΟΟΛΥΠΜΠ|ΑΚΟ ΤΟΥ ΤΟΡ|ΝΟ
' ΚΑΤΣ|ΚΑΡΗΣ: ΥΠΑΡΧΕ| Π|ΕΣΗ,
Δ|ΑΧΡΟΝ|ΚΑ ΣΤΗΝ ΕΟΝ|ΚΗ ΟΜΑΔΑ
' ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑ| ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΠ Ε|ΛΟΥΝΤΑ|
ΜΕ ΦΥΛΑΚ|ΣΗ
; ΟΚΤΩ ΣΥΝΟΛ|ΚΑ Δ|ΕΟΝΕ|Σ
ΚΟΥΒΑΝΟ| ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑ| Γ|Α
· ΑΠΟΠΕ|ΡΑ Β|ΑΣΜΟΥ ΝΕΑΡΗΣ
Φ|ΝΛΑΝΔΗΣ
Μ Σελ 41
ἐΞΒΡΗκΑ πΑ·κΤΕΣ
η 7 7
Με ἐ6ὺ'χ Μωβ! · Χ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕΡΣ|ΔΗ ΣΤΗ «Μ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015  ΑΡ|0ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1095 Τ|ΜΗ: 1,30 Ε
. Ο ΠΑ(1ΒΚ ιΕΥἘΞ;1];ζ11[ί;)ζἩΞ@Πέ
“ «ΧΤ|ΖΕΤΑ|» ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ϋ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔ|Αχ  Ζ
`· χ. ε - |` ~
ψ Ξ;;  Ρ
Με Νικο
ΚΑ| ΚΩΣΤΑ πΕΤΡΩΤο
_ ΣΤΟΠΕΡ
 ΚΑ| Μο
Δ  ΕΞ
Φ· Σεπτ" ΣΤΕΛΝογΝ
Η Η * ΣΤΗΝ ΤογΜπΑ
ο ΜιχεΞΞΝπ·ΝΞ· _
πε ΗΡοΣπΑ@ε·Εμοη
ΠΑ ΝΑΞΛΕ!Ε| ΕΑ ΜΜΜ
μ ογΣ·ΛΣΜΕῆ6ΣΣΤΗ[ΝΕΑ Μ>ὸἶ6Μ ς 
 ¦Φ·' ;-»Η “α ή ιΘ
ο Δ·κΕΦΜοΣ «ΣκΑΝΑΡε·›ηοΝ οΕρΑΝ!ΔΗΤμΣἑμοη: ._ 
ΚΑΤΗΓΟΡΩ
Ι _ Β|ΤΟΡ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
· ΠΡΟΕΔΡΟΥ
· πΛογΣ·οῖ πΑΜΣκΗΝ·οῖϋ 'ΑΣπΡοΜΑγΡΔ,  “ · ·
ΤΑΞ|Δ|
ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ
' ΣΕ ΒΑΡΥ ΚΛ|ΜΑ
ΣΤΗ Μ|ΚΡΑ ΣΗΜΕΡΑ
(19.00) Η ΠΡΩΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
| ' Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΠΣΜ ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ= ΠΑΟΚ ΚΥΜ|ΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΜΣ Ν|ΚΟΠΟΛΗΣ
«ΓΕΝΝΑ|Α» Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗ
ΣΤΟΝ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΜΠΑΡ'