Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15  ΕιΔι-ιΣΕιΣ - ΣχοΑιΑ - ΠΡοτΝοΣῖικΑ
Η _ κοκ _ .
'_ο'# χ 5 η η < λ ο../ _ '
.. · > Σ Υ ' 1 γ: 3 ι
.. α ι
 Ια τ οντι·ΑΡιΑ ο
ΣΕΞ'  χ |  ”
Η ΜΕΓΑΛΗ   θΕΜΑ .› η Κ`© 
 ΓΑΛΛ|Α
 ΓΕΡΜΑΝιΑ 3 ΣΕ
ι ο ιζ· ιι>ΑΑΝΔιΑ
 _ . ο
 ΣΑοοΑκιΑ ο Τ Ω;; _,
γΎ` α.
έ ε '
οΕΑτιο 4
._ οι ζ” ι ι "Μη"
ΑΝΑΤΡοιιι-ι κΑΑΣι-ιΣ αν Λ·ιιΡοκΡιΣιιΣ
Η ΑοΑι-ιΤικι-ι Εοι-ιΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ιονΝιον 2015 ΑΕ. ονΑΑον: 1089
ΜΗΝΥΜΑ _
“ι '·: ΒΕΛΛ|ΟΥ
Ξ ΜΒΜ ΜΜ[ΧΕΜ ΔΗΛΩΣΕ ΜΕ ΝΟΗΜΑ
Ο ΟΥΚΡΑΝΟΣ Α|ΕΟΝΗΣ ΣΤΗ @ΩΣ
' κΑι ο ΜΤ0Υ
Τ|Σ ΜΒΜ ΜΕ ΤΟΝ Α|ΚΕΦΑΛΟ
η ::.
' ΠΕΡΟΝΕ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΤΑ ΛΕΝΕ ΑΥΡ|Ο ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΕ ιιΑοκ Μ “Μ
«ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
ΤΟ |'|ΡΟΦ|Λ ΜΑΣ»
' Τα «θέλω» του Σούλη
για τη νέα χρονια
' ΜΕΧΡ| ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Α|'|ΑΝΤΑΕ| Ο ΤΕΠ|ΤΣ
'/ κ η Ι οποριιι=ιπΑοΑι-ιΤΕΣΕν| |Ε¦αιιι-ιΣΞ! ·
!ΣΑΕΑΡοιιονΑοΣ -ΜΑνΡὅΣ 'Σ=Ἡὅ8Χ
Παρούσα τι Εθνική στο φάιναλ φορ
με ενωπωοιακή απόδοοτι
και νίκη ωίαιεΣλοβενίαε(3-1) ' :Άι -› “ __ .ς
 ι ^ οΑΡΝΕΣΕΝ “Ο ` Δ “ο|ο|ΔΝῳΓογΝ
 ' ·~ Η -ὲ - ·· -  ιε=%:%Ψ
"Μ|ΜΔΕ| ΤΗΝ. ,η κΡΕΣῇο ΣτΠΒἩΕΑΠ@ιΒν©ΕιΑ / ΣἄοΝ ΤΖ^ἙΕ^Μ
ΑΓΡΑΝΑιιΑνΣι-ι Ο' Δ'ΛΠΡΛΓΜΒΪΕΜΣΕ|Ε ”οι  ·:·Ψ”
ωνΒΕΡΟ|Α: |'|ΡΕΜ|ΕΡΑ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ' ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΝΕΟΣ |Α|ΟΚΤΗΤΗΣ;
πε Γυναίκε5(ΑζερμπαΜαν 3-1) -_ ' Δ..
_ ` Α .
«Χαλκινοι» οι Αντα-3 στο Νοιω 'Αααα -- " :.
με νίκη επί Με Ιταλία (11-7) ρ)
ΑΠΟΛΛΩΝ Μ Μ 16
ΟΕΛΕ| ΕΕΡ|'ΩΝΗ