Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ |
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ| _ »
|Δ|ΟΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ 
591, 1
Η ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|Α|(Η 25|ΟΕ|ΖΟ1Ε 1 β
4 ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1088
Τ|ΜΗ: 1,30 Ε
Μ Σελ. 8,9
' ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΤΗΣ ΑΠΟΥΣ|ΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ
ΨΑΧΝΕΤΑ|
ΠΑ ΒεΣεΝκοΦ
_ “  Ο| Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΕΞΑΤΑΖΟΥΝ
- Τ|Σ ΠΡΟΥΠΟΟΕΣΕ|Σ
/` | ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ
` Τί ΔΑΝΕ|ΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
< Μ ΠΑΡΤΣΕ^Ο ΝΑ
| φαω `
Ι Σελ. 51
' Τ' Δ|ΔΑΧΤΗκΕ Ο ΛΑΣκΑΡΗΣ
ΑΠΟ Τ|Σ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ
Με Μακ ΕΜ 
Ο ΑΝΤΡ|ΟΥΣ Ι
ΚΑ| ΤΑ 5 ΔΟΛΑΡ|Α
' Η ΑΠ|ΘΑΝΗ |ΣΤΟΡ|Α ΤΟΥ ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΥ
ΠΟΥ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΕ| ΤΟΝ Δ|ΚΕΦΑΛΟ
~ ὰ Τ: κοΡΑΣ·ΔεΣ
χ (_ ΔΙκΕΦΜογ
ΞΡΟ ΝΤΕ
' ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Αρημέν|ο η Άννα Κορακόκη
ατα 25μ, στο Πωκόαμ|ο κύΠελλο
' |'|ΟΜΛΑΣ|Α
Χρυσό ο Πόννη5 ΤαμουρίΒη5
στο Πανελλήν|ο Πρωτόθλημα
' ΚΟΛΥ"'ΝΣΝ
«Ξόρκ|αε» το ατο|χε|ωμένο
ρεκόρ ο ΠαΠαατόμοε ατα
400μ. Μ|κτή5 Ατομ|κή5 Παίδων
Σελ 50
ο Ω _α.>>
- ρω( λ |
ρεσπο και Βαρελα
' Ξ ψΣγΝεχ·2ε·τΑΜΜ
.' Ι, ' πΡοκε·ΜεΝον ΝΑΜτονΣΜ
· Ό κΑ· ΝΑ Δ- τΗΝ Μ
α ο Β|ΤοΡ ΣΤΗ ΧΑ|'|0ΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ
α τΣ|Μ|ΡοΤ: ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΑ το επι
Ν ' Ί   ΜΜπεΡΑ
`- ΒΑΠΤ|Σ|Α ΣΕ
ΟΥΚΡΑΝΟΣ ΠΟΥ
ΑΓΩΝ|ΣΟΗΚΕ ΣΤΟ ΕΟΠΟ · `
ΤΗΣ ΓΑΛΛ|ΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ Μ|ΧΕΛ ΦΟΝΤΟ
/ ..Δ
Νίκη-τετρόδα5 θέλε| σήμερα
η Εθν|κή κόντρα στη Σλοβενία
(21.00) μετα την ήττα
Ο' ΣΚΕΨΕ|Σ ΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΟ»
ΠΡΟΤ|Μ|·|Σ|·| ΣΕ ΠΑ||(ΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟ|(|ΜΑΣΤΕ|
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ||(Α ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΕ|ΧΝΕ| Ο ΚΟΟΥΤΣ
' Ο' ΠΕΡ|ΠΤΩΣΕ|Σ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ, ' ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣ|ΑΔΗ ΚΑ| ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΚΟΡΥΦΗΣ Γ|Α Τ|Σ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
αΠό το Κατόρ (3-0)
Εχασαν ο' Γυναίκε5 αΠό
το ΑζερμΠα|τζόν (3-1)
Μ Σελ. 54