Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕ |'|ΕΡΟΝΕ
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΠΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΝ ΕΩΣΗ
' «κΑο· ΟΛΟΝ» Ο ΓκΑι>ΣιΑ
' ΜΟΝΤΕΪΡΟ (ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5
95.5): «ΟΕΛΩ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΑ| |'|ΕΡ|ΜΕΝΩ» η Σελ 10,11
50ΡΕΡ|.ΕΑΟΟΕ :τι Σελ. 14.15
«ΜΝ» Με... 12
ιΞιιΑι·ι·ιΞΛΜΑτιιΞΣ
τά! εε __ ·;__:
Α" ΡΟΤ||(ΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Φ
Υ|'|Ε|'ΡΑΨΕ
Ο Μ|'|ΟΥΤΖ|ΚΟΣ
Μ:ιΞ·ι·Α'ι'κο: έ 
ΞΕΚΑΟΑΡ|ΖΟΥΝ
Ο' «ΣΥΜΠΑ|ΚΤΕΣ»
«ΑΓ|(ΑΑ|Α»
ΜΕ ΖΓΚΟΥΡ|
· · Σελ 16,33
·· Σελ44
5ΡΟ ΡΤΞ
ΤΕΝ|Σ
Σούπερ επιτυχία, στο δεύτερο γύρο
του ΜΜΜοηαοη η Μαρία Σάκκαρη
Θα αντιμετωπίσει τη Βίνου5 Γουίλιαμ5
|ΣΤ|Ο|'|ΛΟΪΑ
Χάλκινε5 Μπάζα - κλωναρίδου
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470]μηίοι·
ΤΕΧΝ|ΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ασημένιο ο Χρήστοε Χριστοφορίδη5
στα 800μ. ει·ιιφάνεια5, χάλκινο η Σοφία
κτενά στα 50 μ. άι·ινοια, στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα του Βόλου
13 ρ·
Β ιτι·ιΑΝιΑ
Ε|ΔΗΣΕ|Σ - ΣΧΟΛ|Λ - ΠΡΟΓΝΩΣΤ|ΚΛ
εεε ,εε
ιτΜιΑ  Μ ι 1 τε Ω ΑΓΓΛ|Α
Μ  8 Μ '
11 `- ι
 ν οκ τελικαΝ
ΤΡ|ΤΗ 28 |ΟΥΝ|ΟΥ 2016 ΑΡ. Ο.: 1090
Η ΚΑΒΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΣΤΗΝ ΤΕΛ|ΚΗ
ΕΥΟΕ|Α ΜΠΗΚΕ
Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΚΡΕΣ|'|Ο
Δ / τ τ · > Ο . ' τ κ ' ι
.υ 4 · · |
τι Ο ' ί
έ' “ 8219111
Ο “  ΠΑΠΠΑ ΠἙἔ@ΨΞ8 ΜΜ Β  ι μ
` Ξ ι :τοιιΕΡ,  7
ο /| ΜΜΜ Στο ΣτοχΑΣιΡο ωγ@ Η Όιϊ@ μ
οΗ / ΔικεΦογ 7 Κ ^ ο Μμῳ1
οι·ι·ιι κοκιΞ 
ΣΕ ΓΡΑιιτιι ΔΗΛΩΣΗ ΜιΜιΞι ι·ιΑ 4
ΠΡΟΣ"ΑθΕ|Α Α"ΑΞ|ΩΣ"Σ ΤΟΥ 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 7 Ρ]  "Α Τ" °ΕΣΗ «4» ζ
Υ"°Ν°°Υ"ΕΝΑ έ έ - 
"Α ΜΗΚΟΥΣ ΑΥΤ°ΥΡΓΟΥΣ ,η ΜΜΕ. ΤΟΥ ογ|Τ|ΝΓκΤοΝ
' ΣΥΝΟΛ||(Α 17 Ε|ΝΛ| Ο' ΜΕΓΟΧΟ| ΤΟΥ 1,2 Εκ, ΕΥΡΩ
' Γ|ΑΤ| ΚΑ||'ΟΝΤΑ| Ο' «Κ|ΤΡ|ΝΟ|»
Γ|Α ΤΗΝ Ε|'|ΑΝΑΛΕ|ΤΟΥΡΓ|Α ΤΗΣ Ε.Ε.Α
7 ΜΜΜ
|= ι.  · ο οΛγΜι·ιιΑκοΣ
«ΦΡΕΝΛΡΕ|»
ΤΟΝ ΚΑΒΒΛΔΛ