Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| 7 Στο 2.75 η ισοπαλία της
.Με τε9σαρα Ι Δ Ιταλίας με την Ισπανία
ἔφη-ΙΟ! τη ` Υ  · - Εντυπωσιακή ;
η Γερμανια διέλυσε ' - ιο
ως 3-0 την Σλοβακία ' - - μ Μ ω
"ερ σε στους Ι . να' πωπω η Γαλλία Ι Ι __ - εε;; / Ξ' ο ^ΣοΣ ΤΗΣ ΜΠΕΙ-Ι):
«8» το Βελ Μο στους «8». 2-1 την Ιρλανδία ' ο ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ
Δεν ω Μ Π9Δ9
· "ν . . ρ ~ : · < ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΜΒ... 115262/ ]ν_/Μ¦Δ_|]]1 :3 ΜπκΙΝο
ΑΝ εΙπιιΑ:τε / - σε Φόντο
ΜΙΑ "ΜΒΜ ·
ΔΡ. ΦΥΛ. 843 ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 τιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30 .
ΠΡΩΤ0
 Μέ ;= Πι
ο; ῇ-·9 ὁ' '-%-ἑ “Η
Η κάλυψη
της αποστολής
“ΜΜΜ ο “ ' -- "ΝΝ"
μετην εμγενικη τα έ; ' ΙΙ ί '
κ:282ιπΜ “ · 'π ο . ο Μ"°"(°
> . · · :;“ Ο ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ^ΣΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΣεΒΤΣΕΝκο-ΤΙΤ0Ν
.¦; ι Ι ΓΙΑΤΗ" ΤΡΙΑΔΑ Ποιον μικρο χρησιμοποίησε
 ΑΡΧΗ|'ΩΝ ο ως αμυντικό χαφ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα