Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 (265) κόντρα στην Σουιι6ιπ
ο   ή “ ΣΕ” Δ · Το Βέλγιο παιρνει τι; νίκη με ονοι· Π
 η ν- Τ Ι - · Πληρώνει καλα ιιισοιιαλι”π στο
τελικά τη 'Ι  · · ΜΜΜΜΜοΜ >- “ > . < Ισι“ν6·“·Α“στΜΜ η
°λλ δ .  - “ "ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ · πρωτιά για τη Βρασνά· (1-0), ›“#_ Ω έ  7 “ πνοή για  @αστα
αν 'Π. χ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ και πρόκριση για τη Β. Ιρλανδία υΗΟ2Ο] ὁ .1 η' Ισπανία ρε ανατροπή
· οχι Στο 1.2 τοΥ ἑἱ^ἑ¦%ΞΗογ °" “ΜΜΜ Μ τη' °°“θ°"° ε Παιζει σε πρόφαση Τουρκία
0^γΜ"Ι^κογ  ·' ΣΤΗΝ εΣ"^ΝΙο^ Κ°' παιζει με την £λβετια “' .° την Τσεχία
«Τορπίλη»
απο το Μαυροβούνιο!
“ “ . .¦ Γι · Ρ γτ
Ο διεθνής περιΦερειοιιος | | Ο ' / .` Γ Ο Ο 1 #4 Ι αυτο ' 
Μλονταν Γιιινοβιτς ειναι Μ Μ  _| ` απογοητε"0υν ο 4
ο τέταρτος ξένος για τη ω“ο¦ ιω υω¦ ψ” <¦¦¦¦¦ Μι" 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
νέα σεζόν! 28
το αστέρια 2
ΔΡ. ΦΥΛ. 5468
Δίνει μαχη σ ολυμπιακός για την απόκτηση του ΒραζιΜανσυ στόπερ!
ο 7 η Αμετακίνητοι
στη θέση τους
οι Ισπανοί αλλά
| ' ο χρόνος δουλευει
ο για τους
ερυθρόλευκος ω
Ηκαλυψη Ι ί Χ
 Απο τα 2 εκατσμ. . .
· 6 5 εκ σψι6ν στἶ>"Χἔὅἶἔὅἐἔἔπ '
κα' ' Ο πραγματοποιείται
 ξεκίνησε μΞἑ=ἔᾶ=Υξὅ;κή
η Βαλένθια
καταστημάτων
ΜΠΑΣΚΕΤ
ο ΟΡΥ/Χ Σ Απο ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ
ιιυστρ“ικοο ·  |  δ | γ | α 
ξὅ(|Φ0υ(`, ενω 4 τ
ο Των» Ντοιι/ννι(ες
ε ο Ι Ι
συν0ιιΜΣι πε τον Κώστα · - · ,- _ Δ  ο | σ '
ΣαμοθρΜη 'ζ ·
Οι Φορ του νης
και πωπω ε οι'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα