Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Τ|ΛΑΝΟ
ΑΕΒΕ· ΝΕΕΣ
«ΤΡΥ" |0»
Ο |'|Α|'|ΑΟΑΝΑΣΑΚΗΣ ΞΕΚ|ΝΑ
ΝΑ «ΤΡΕΞΕ|» ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΑΝΟ|ΧΤΑ ΜΕΤΠ|'|Α ΤΟ
Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΟ ΚΑ| ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΥΠΟΔΕ|ΓΜΑ ΗΟΟΥΣ
Ο «ΜΠΟΥΚΟΥ» ΠΟΥ
«ΨΗΦ|ΖΕ|» ΗΡΑΚΛΗ
 ° .Ο
Μιλ “
' ΤΑΞ|Α| ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ,
ΕΕΛΛ|ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛ|Α
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΝΤ| ΝΟΡ|Σ
ὶ Δέ χ· ' Α
τπε Μπαρτσελόνα στη «Μ»
με αναφορέ5 στον Γκαλπ,
τον κόσμο και τον Βεςἐνκοφ
Κατάθεση ψυχπε του πρώην σέντερ
' Φ|Λ|ΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ
ΜΟΣΧΑΣ ΣΤ|Σ 1119
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Ξ
ΕΧΕ' ΕΥΚΟΛΗ
ΤΗΝ «2Οάρα»
' Βλέπει τον Ντι Τζέι Μπαλενταιν,
παίκτη με έφεση στο σκοραρισμα
' Προταθπκε ο Φινλανδόε
Μίκο Κο'ι'βίστο
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
Ο ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕ|Α
ΣΤΗΝ Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΡΜ Σελ 40
Μ Σελ 43
Τ|ΜΗ: 1,30 €
Π ΣΗΜΕΡΑ
ιι παπι·
πΕοποΝιιειι επι
Ν. ιιΕειιιιΕΕιΑ
πι" πΑΡΑεκΕγιι
Επι: 18.30
Ακουω· πΑ
το" κοειιο
Επι" τογιιπΑ
Οι Αγγλο·
επιβεβαιώνουν
Πιο θετική οτπραγμάτευσπ π  Βίλα Π
οΤΔικέόαλο5 Η _.
_ τπν τελἶῖήνπσπ
Η έ ἡὴέ2  , κι
`Ϊ`~¦Υ|'|0ΓΡΑΦΕ| ΤΕ «ΜΕΝ» πε )ΔιΑοοΡΑ  ΕΝΕ
' ΣΗΜΕΡΑ ι 7 πΑ πι" γποοΕεΗ  Εοοοοοε ΔΟ ο πΕΡΕῖΡΑ
ο ΕΡΑ:ιΑιΑΝοε ΜΠΑΛΝΤΕ ιιΕ πι χΕτΑοΕ κΑι ΑΡχιεΕ
Το «ΨΗΣ|Μ°»
ΜΑΤΕΟΥΣ Η... ΓΥΝΑ|ΚΑ ΤΟΥ Γ|Α ΤΟΝ ΚΑΛΑ
το" ΜΒΜ ο πΑοκ ΔιΝΕι Μ πεοτΑΕιι ΕΚΑΝΕ" Θ οΑγιιπιΑκοΕ»“.
κΑτεογΡΑιιιιΕετο ιιΕτΑοοιι5 95.5 «ΝΑ ετΗΕιχτΕι ο Μ
ΔΕειιΕ ΣΗ
κΑοιιενχΑεΕ τοπ ψιιοιΔιι ί Η;) - Μ ΘΕΣΣΑΛοΝ|κΗ
κΑι ΜΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ χοΕε ·| 'Ο _ ῇΕ'ὲἶῇὶῇΕ¦
Ο ΚΑΡΥ|'||ΔΗΣ Γ|Α ΤΗΝ ¦ Το ΤΕΛ|ΚΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦ|Ο
ΜΕΓΑΛΟΜ ΕΤΟΧΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 1,2 ΕΚ. Ε ζ
ΜΕΧΡ| ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03 Σελ. 12,13
ά | ο Πέπη; ΨΠΦίΞηΕ
Ο ΘοδωρσΞ Κσρσπ·δηΞ Φ