Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ
 ΕΠΙ ΠΠΙΡΙΑΖΞΠΝΠΠ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΝ ΤΩΝ ΜΝΑ8ΗΝΑΤκΜ τη· ει ΜΜΜ Με Α·.ονΜ27ω ΗΜ: ια ο:
ΥΡΜ||'
ΣΤΠ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ» Ι' ΤΙΑ ΝΑ ΕΡ0ΕΙ ΑΜΕΣΑ
ΙΜΙΤΑΡΜΙΤ0 ΓΠΥΑΚΑΣΠ
Ϊ ΤΙ ΔΠΛΠΠΕΙ Π ΙΔΙΠΣ ΚΑΙ ΤΠ ΠΑΡΑΠΥΡΠ
ΠΠΙΠΑΡΑΙΙΕΙΙΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΠΙΙΙΤΠ
ο πΑΝΑεΠΝΑϊκοΣ
|·| ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΠΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚ0ΚΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ“. ι _- .
ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΠΕΡΟ Ι ΜΑ'ΜΜ"Μ
1 =.7 ·· ΜΜΜ"Α
¦Ξΐ ΜΜΜ 'ΕΡΜΗΣ'
Ψ Μ ΚΟΕΝ"
£Μ·π.““ Μ Μ _ Μ ΪΜ
η Σ Η  `_ ΜΜαΜΜ
ΚΑΛΑ8ΗΣ. ΤΚΙΣΤ ΚΑΙ ΦΠΤΣΙΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΠΥΚ ΝΕΕΣ ΕΥΒΥΚΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΤΙΠΧΤΙΡΗΣΗ ΤΠΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΚΑΙ ΑΜΑΝ"
ΕΠΙΠΕΔΟ...

Τελευταία νέα από την εφημερίδα