Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι ανατροπές στις βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευη
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10388
mΕ DVD και περιοδικο:

3,50€

www.ethnos.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
δρομου
ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 900 κ.εκ.

σήμερα το 6ο DVD

Πολύπλοκη εικόνα δείχνουν οι βαθμολογίες

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο νέος χάρτης
της ανάπτυξης

ΟΙ
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
στις βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

»6-7
• Παρασκευη 17
ιουνιου 2016

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΙ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΙΚΟΝ

Ι - ΤΕΙ
Ασανσέρ οι βάσεις ΑΕ
Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι κινείται
το 1ο Πεδίο. Πτώση
Σχοστις Πολυτεχνικές
λές. Ανοδος στις Ιατρικές και Παραϊατρικές.
εται
Καθίζηση αναμέν
στις Παιδαγωγικές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧ.

όσον
ια πολύπλοκη εικόνα
των βάσεων
αφορά την πορεία
Εκεισαγωγής στα Ανώτατα τα
δείχνουν
παιδευτικά Ιδρύματα
για τις επιδόσεις
στατιστικά στοιχεία
στις Πανελλαδικές
των υποψηφίων
χτες στη δημοεξετάσεις που έδωσε
Παιδείας. Ετσι
σιότητα το υπουργείο
οι εκτιμήσεις
σε γενικές γραμμές
θα ακολουθήδείχνουν ότι οι βάσεις
με εξαίρεση το
σουν πτωτική πορεία
ο
Πεδίο. Περισσότερ
3ο Επιστημονικό
Πεδίο οι βάσεις θα
αναλυτικά: Στο 1ο
στα ίδια με πέρυκινηθούν περίπου
ανόδου στις
σι επίπεδα με τάσεις
ς.
Νομικές και Ψυχολογία
σχολές
Στο 2ο Πεδίο οι περιζήτητες
ουν
θα ακολουθήσ
(Πολυτεχνικές)
πολύ περισσότεπτωτική πορεία και
μόρια στα Τμήματα
ρο θα πέσουν τα
και Χημείας.
Μαθηματικών, Φυσικής
κό Πεδίο οι ΙατριΣτο 3ο Επιστημονι
ουν και πάλι ανοκές θα ακολουθήσ
που θα συμβεί και
δική πορεία, κάτι
4ο
ές των ΤΕΙ. Στο
στις Παραϊατρικ
των βάκαθίζηση
Πεδίο αναμένεται
σε ορισμένα
σεων και η εισαγωγή
θα γίνει με
τμήματα
Παιδαγωγικά
5ο Πεδίο θα έχου10.000 μόρια. Στο
βάσεων στα υψημε μικρή πτώση των
και μεγαλύτερη
λόβαθμα τμήματα
στα μεσαία.

Μ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο σουλτάνος
αποκαθηλώνει
τον Κεμάλ

Πολλές εκπλήξεις

πέρασαν από τη
Οι μαθητές που
των εξετάσεων θα
σκληρή δοκιμασία
ότι φέτος οι βάσεις
πρέπει να ξέρουν
εκπλήξεις, κάτι
θα κρύβουν πολλές
όλοι όσοι ασχοπου επισημαίνουν
καθώς υπάρχει
λούνται με το θέμα,
της αλλαγής του
και το πρόβλημα
ς που εμποεξεταστικού συστήματο
ουσιαστική προδίζει σημαντικά την
με την πορεία των
σέγγιση σχετικά
στα ΑΕΙ. Μάλιστα,
μορίων εισαγωγής
στικά δήλωσε στο
όπως χαρακτηρι
ο στέλεχος του
«Εθνος» υψηλόβαθμ
που γνωρίζει
υπουργείου Παιδείας

λογικα
στατιστικα βαθμο

στοιχεια μαθηματων

αυτά, «πρόκειται
άριστα τα θέματα
λιά, που
για πραγματική σπαζοκεφα
στο γεγονός ότι
οφείλεται κυρίως
σύστημα.
έχουμε ένα νέο εξεταστικό
να κρατάμε επιΓι΄ αυτό πρέπει όλοι
τις εκτιμήσεις
φυλάξεις ως προς
μας».
περίπου 100.000
Σήμερα πάντως οι
τους βαθμούς τους
μαθητές παίρνουν
θα δημοσιοποιη(τα αποτελέσματα
το μεσημέρι από
θούν στις 2.00 μετά
υπουργείου. Λίγο
την ιστοσελίδα του
ηθούν» στα
νωρίτερα θα «τοιχοκολλ θα πρέπει
συνέχεια
σχολεία) και στη
τα μόριά τους, ώστε
να υπολογίσουν
θούν για την
σιγά σιγά να προετοιμασ
φικού, η
κατάθεση του μηχανογρα
την τελική αλλά
οποία αποτελεί και
διαδικασία, αφού
και σημαντικότερη
κατά κάποιο
τρόπο θα ορίσει και το μέλλον των παιΜικρή πτώση
διών. Πάντως
στα υψηλόμε δεδομένο
ότι φέτος η ποβαθμα τμήματα
ρεία των βάσεκαι μεγαλύτερη
ων θα έχει πολστα μεσαία
λά και εντυπωθα έχουμε στο
σιακά «σκα5ο Πεδίο
μπανεβάσματα», καλό θα
ήταν οι υποψήυν στη συμπλήφιοι να προχωρήσο
φικού με βάση
ρωση του μηχανογρα
τους και
επιθυμίες
ς
τις πραγματικέ
και να μη
τα μόρια που διαθέτουν
για τις
εκτιμήσεις
στις
στηριχθούν

Η μαζική αποτυχία-έκπληξη σε Ιστορία και Μαθηματικά «πιέζει» τις βάσεις σε τρία επιστημονικά πεδία.
Σε ποιες σχολές αναμένεται άνοδος »13-14, 27-28

»

βάσεις.
επιδόσεις των
Οσον αφορά στις
μαθήματα
υποψηφίων, σε ορισμένα
ά απογοητευτικές.
είναι πραγματικ
Ιστορία είχαμε
Για παράδειγμα στην
, αφού το
πραγματικ ό «βατερλό»
ν έγραψε κά82,64% των υποψηφίω
ίδιο έγινε και με
Το
βάση.
τη
από
τω
ς και Πλητα Μαθηματικά (Οικονομία έγραψε
το 77,89%
όπου
),
ροφορικής
ενώ στα Μαθημακάτω από τη βάση,
κάτω από τη
τικά Γενικής Παιδείας
και στα Αρβάση έγραψε το 66,19%,
Σπουδών) το
χαία (Ανθρωπιστικών
52,65%.
να αναφερθεί
Τέλος, θα πρέπει
δηλώσει συμμεότι συνολικά είχαν
103.402 άτομα.
τοχή στις εξετάσεις
μέρος στις ΠαΑπό αυτούς πήραν
από τα Ημερήσια
νελλαδικές μόνο
(από τα 79.942
Λύκεια 77.671 άτομα
συμμετοχή). Στις
που είχαν δηλώσει
ν επίσης περίεξετάσεις συμμετείχα
από τα Ημεπου 15.000 υποψήφιοι
ελάχιστοι ήταν οι
ρήσια ΕΠΑΛ, ενώ
παλαιό σύστημα
υποψήφιοι με το
(3.002 άτομα).

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ

Από κόσκινο
οι συντάξεις
του Δημοσίου
»11

»31

εκτακτωσ
το σαββατο
με το «ΕΘΝΟΣ ΤΗς ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Τα κόμικς

που έγιναν
best seller
παγκοσμίως

ΥΠΕΡΟΧΗ
ΕΛΛΑΔΑ

καστρα

Το Brexit

βάφτηκε με αίμα
Αγγλος εθνικιστής δολοφόνησε
βουλευτή υπέρμαχο της παραμονής
στην Ευρωπαϊκη Ενωση »3

ΤΟ ΔΡΑΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Γολγοθάς για
μια θέση στον
ΟΚΑΝΑ »4-5