Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Ε|ΔΗΣΕ|Σ - ΣΧΟΛ|Α - ΠΡΟΓΝΩΣΤ|ΚΑ
ΕΝΘΕΤΟ
γ ΛΗΘΗ!
Κ ί .- Η ω _› η». Π ' Η κ' .κά
ΜΜΜ    7
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1073 
θ!ΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|0 ΚΑ|
|Δ|ΩΤ||(0 Τ0ΜΞΑ
Η ΑθΑΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 15 |0ΥΝ|0Υ 2015
9. | 1
ΣιοπεΡ   ρ 7
πογ Ε|'|Α|ΖΕ¦ΦΕΤθΣ ΑΜΜΟΣ
τι"  
Ρ'Λογ:
' ^ ἶΣΤΗΠοΜΛΛΛ
Δ Λ ή .
μ ¦ χ ω π  χα  μ ο
Ἡ στοχαρο το "Α0
-μ Α,
Ϊ]  Ε"
| »ε `..__έ#/..π/
Ρ ἱιΠ
! με  αναμονή για
- Μιλόσεβιτε στον Αρπ
ΡΜ Σελ 16,41
|·| ΑΠ0ΚΑΤΑΣΤΑΣ|·| ΕΝ0Σ «ΕΓΚΛΗΜΑΤθΣ:
«ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΓΗ   ΜΕ) ω Γ|Α ΔΥΟ
|Μ0» ' Εχει ενδοιασμουε από την απαράδεκτη ΣΠΑΘΑΣ ΣΤ"ο"κΕ ΑΚΟΜΗ
Το... θΑΨ
: ΧΡΟΝ|Α
συμπεριφορα του Τουντορ, αλλά 4 
οι ανθρωποι του ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν
να τον πείσουν ότι τον θέλουν
ΠΟ ΑΡΗΣ-ΠΑ0Κ»
~ ζ· / “ Σελ. 4-9
Μ πογπογΡΛΣ, ΠΜΝ0γΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡ0ΕΤ0|ΜΑΣ|Α
ΕΤΣ| «ΨΗθ|·||(Ε» Ο
«ΗΘΕΛΕ Δ η
ΝΑ ΦΥΓΗ»
Λεει Η ΠΑΕ
«ΕΖ|·|ΣΑ 'Το οπειι·ο·Μογ,
““ “ΧΑΘΗΚΕ |·| -ΕΜ|'||Σ'|ῖ0ΣΥΝ|·|»
0 Κ0ΣΜΑΣ ΤΣ|Λ|ΑΝ|Δ|·|Σ ΑΝ0|ΓΕ| ΤΗΝ ΚΑΡΛ' ΤΟΥ ΣΤ0 «ΑΝ ο»
' |'|θΥΡΤθΥΑ|Δ|·|Σ ' ΣΕ... Ν|ΡΒΑΝΑ
ιι Η... . Μέι  .Ι ~-- ο εποΜεΝοτ; ο πΛπΛοΛΝΛτΛκι-ιτ
“Με ἑἑ@!Σ1ΑΣΜ . απο |'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|θ πιτ π «οχι» τε ΛΕΒΑΔΕ|ΑΚθ κΑι
,Η=|'|ΡΏΤ|·|» ψ Μ ΜΜΜ ηποοετι-ιτ ΒΕΜ|θΥ Ν. ΣΑΛΑΜ|ΝΑ ειπε ο |'|Α|'|ΑΔθ|'|θΥΛθΣ