Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
17 06
 ς. ΜΒΜ ζιι:ταΡικι-ι
ΤΟΝ ΔιΑΛΥΕ| ΜΜ5
Σε έναν... μαγικό κόσμο ζει
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 |0ΥΝ|0Υ 2016 | ΑΡ|0Μ0Σ ΦΥΛΛ0Υ: 1080
ατπν Αθήνα ό |'|απαθανααόκπε
' Δεν πληρώνει, δεν επικοινωνεί,
δεν σοςπτόει με υποψήφιουε
Τ|ΜΗ: 1,30 €
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΑΝΕΤΑ| ΚΑ| Ο ΚΑΡΑΣΜ|ΑΗΣ
|'|ΥΡ|'|ΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΟ
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΣΕΝΤΕΛ|ΛΗ
Σελ 35-37
εΝιΑΦεΡετΑι ΑοΑεει
Μ ΜΗΝ @ΜΒΜ
<(Μ|'|ΑΣ|ΜΟ» ΚΑ| Γ|Α ΒΑΡΕΛΑ,
ΔΥΟ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΖΗΤΑ Η ΣΤΕΑΟΥΑ
|'|ΡΟΤΑΟΗΚΕ Ο ΣΛΟΒΑΚΟΣ
Α|ΕΟΝΗΣ ΧΟΥΜ|'|ΟΤΣΑΝ!
ΚΡΟΥΣΕ|Σ Α|'|Ο |ΤΑΛ|Α Γ|Α ΤΟΝ ΜΑΚ
ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ |'|ΟΣΕ|ΔΩΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ, ΑΡ|Σ|'ΟΤΕΛΗ
ΚΑ| |'|.Ο. ΜΑΛΑΚΟ|'|ΗΣ
ΓΚΑΜΠΟΥΛΟΦ
Γ|Α ΠΑΟΚ
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ
Ο' ΡΩΣΟ|
ΤΟ Σ|Ρ|ΑΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΦΤΑΝΕ| ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΜΗΥΡ°Σ ΣΤΗ «Μ»:
«ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΗΡΩΤΑθΛΗΤ|ΣΜ°Υ»
Γ|Α ΤΟΝ ΑΤΣΟΥ, |'|ΟΥ ΜΕΝΕ|
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΛΣ|
«ΣΑΛ|Τ|»= ΚΑΨΟΝ| ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΤΟΥΝΤΟΡ...
-_ Μ|Α «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑ» ΣΤΟ «|'|ΑΛΑΤΑΚ|
Ι ;ἔἶιἶ ' Φιλικό με τπν πρωταθλήτρια Ευρώππε, ΤΣΣΚΑ
ΕΠ|ΜΕΝΕ| "Θ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΚΕ
. | | | |
α Τιιλεφωνικπ επικοινωνια «Αναστα» με τον |απανα
Με |'|Α ΚΑΒΒΑΑΑ 
ΚΡΑΤΑΕ| ΧΡ0Ν|Α - Ξεκαθαρίζε| Ψ" σέντερ .; Ι ΡΕγΣιογ
Ι , · τε ο ΕΡΑΣπΕχΝΗΣ
Αντι-ι ιι... ΚΟΛΟΝ|Α “Μ εβδομαδα ρ. ε _ 17, Εκ ΕΜ
Η «Μ» ΓΡ^ΦΕ' "^|Τ"Ν·“ ' Στην ΑΕΚ ο Μιλόσεβιτ8, δεν μπήκε ¦ ΤΑ ΧΡΕι-ι ΤΗΣ ι , ¦
ΚΟΝΤΡΑ ΤΗΣ 3Οετια5 ΜΕΤΑΞΥ σε δ|α8|κα°ία "λε|α"ρΜ°μ°ύ ο ΑΜΒ «Αφοι κΑργπ|ΔΗ» »ι Σελ 12 13
ΜΜΜ' Μ Μ “
ΚΛΕ|ΝΕ| Ε|'||ΟΕΤ|ΚΟ
ΣΕΝΤΡΑ ΣΤ|Σ ΣΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤ|Σ 11 |ΟΥΛ|ΟΥ |'|ΕΡ|ΜΕΝΕ| ΝΑΖΛ|ΑΗ, |'|ΡΟΤΑΟΗΚΕ Ο Μ|ΛΟΥΝΟΒ|ΤΣ