Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗΚΕΙ Πο ΛΑΟ τογ
 ΠΠ ΜἩ@ΞΠΝἩ
Η ΜΗΝΗΜΑ Μακ ΤΩΝ ΜΝΑ8κΝΑϊκΜ ΜΙ· ι ι ·πνκ··νωισ υ.ωΜον Μο η" ΜΒ ε
0 'αιωνα δημοσιογράφος Σεμπαστιήν Τύρενς. ακτινογρπφεί για την «Η» ων Λεπέν
ῖ κι' Επ·ΔσΣ"εκοΕ..
ΜΜΜ·“ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΜΒΑ χΡποΥΧΜΗΣΕΜ
' ΙΤ ¦ = “ > Ι:: Μ μι; Η :Με τ _ - . Ι
“Ί “Ϊ η “ ^; 4/ σ Ι! ο· Φ 
! 2 ΙΜ η ..η α 'Ω η Ι' -›.¦ ›->: '
η '#ο':ἴ ¦ έ η. Υ ΑΛ ' ·¦. ›
¦ ¦ ε= φ 4 έ;ἀ;Ξ _ “ ·' Ξ Ψ; ν '
  "  ._^“Λ“Ρ“ΣΕΜΕΜ“ΣκΙκΣ«π»ΠΜ“ΜΜΜ“ΜΜΜΜ Χ!
ι  Λ'|0ΤΗΝ|ΣΜΝ|ΚΗΕΦΗΜΕΡ|Μ«Β|Μ|0ΠΕΜΛ'.|.0ΜΑ» ; 
 _ 1  
ΕΞΕϊΑΖΕτΜ ο ΜΜΜ Με ΣΛοΒεΝ|κο Δ|ΛΒΛΤΗΡ|0 ΜΥ ΕΚΛΕ|ΣΕ η' ΣΕω 7 _' “ξ “Ϊ ὅ
ΣΤΗΝ Δω Με 51% ΜΜΜ ΕΥΣΤΠΧ|ΛΣ ΠΑ ΜΜΜ Με Η" ΠΡΑ" ΜΜΜ = η
ν 7 η . ἶ η
μ ν - , χ __ : Χ 3
Λ .Η ·: 535 ζ '
- ~ › . “- ' !
~ ¦ .3 η 1· ; η
Γ . η '4 ι 7 η η Δ ' ζἑ ;.` τ
` - .
~ ϊ 1 η , - '_ ~· 1
π Ι ¦ Γ . η . ¦ η
' . ω 1 13* ~
.4μῖ';Ξἴυ 'Ί7 .`;_>ὲ“ · Ξ Η. ἶ“· Ά· '-Γ;_·ἶ· . 7 31 ·:“,“:“~¦; ή 7 7 7 < 7 : ἔτ; ηη: ·-.
'τ ` ~ ' ` ( η .ξ |.“¦
. η . ¦ 7 Δ Ἡ
 7 :ἐ·Δ · »Ι - - :κ> ω
; Δ. κοΝτοΣ 
ΜΜτ···Μ Ψ*
κ ·εΜΜ··..._ τ
ΜΜΜ" ΤΠ" ΜΠΕ" ΕΞΕΛΙΞΗ' ΧΑ' ΠΑ ΤΜ Σ'"ΓΜΕΤ0|. ΔΕ" ΜΝΗΜΗ"
Μ ΞΕΚΑΒΜΣ0Υ| "ΟΛΛΑ ΜΕΣΑ Η" ω'ΑΤ0Μ°
Γ£ῖ _
Ἡ ΜΗΝΩΝ...
·ε“εΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα