Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
' --· Δ· 1 » η· 4 · ` 'Ἡ ··:ῖ'σΗ"- ἰ_¦*ἑ “ΞΞΨ'_ ¦“_¦.;-:`- Ἡ ;· · / Μ _; . . “μ >
 _.__¦__._›_.“` ..¦.
ω .ϊ _
Με ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ '
` -1 ·
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ποΔοΣΦΑΙρογ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
. τω Ο Λ Τ4 Ή έ 7η |   .. __ Π 
εΙΝΑΙ £ΔΩ! Ι Λ  χ :Μχ¦“ἑΠ
' "ζ 2 Ι ·
. το ΜΜΜ “Με
2Ι+ Ι ΠΑΠΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι ΚΕΘΕΑ: ?ΙΟ>9237777 ἴ ΑΡΜΟΔ|ΟΣ ΡΥθΜ'ΣΤΗῖ ΜΒΑ Ι· ' |
.ΕΠΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ωΜΜ5£ΝΤρΑΘΟΑωΗ 
 .8£ 3 ο
ΕΚΕ' ΨΗΛΑ 
' ΑΠοοορετω ιο Νο Ι 3
ΙΟυΔ·Ομ0νΠδΠ κΑΘΗΜερ|ΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ εΦΗΜερΙΔΑ ΠΑΡΑΣκεγΗ πο ιογΝιογ 2016 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 44275 τιΜκ 1 €
'ΠρωΙΜροβ0Μοε λομηρη
ΙελεΙηιου ντοΜμονιὲργΙωΗ
ζωΜου“3ΟΜΙορογωγὴ5
ΙΜ Με ΜΜΜ ΒΙΟΙΧΠΠ8Π.(;Γ ω 
ΜΝΑοκΝΛϊκοΣ ¦
ι=Λ|ΔΕ£
ΠΗΓΗ' Ϊ ΣΚΗΝΗ" #31. η
: ΙΙ Ντ ' 
η: = Ι
_._ ΞΥΠΝο “7 ?,_ ΣΤΟΙΧΗΜΑ `
_Μ -=
ΚΙΤΡ|Νο: ἶ 
οΤΣ|ΓκΡ|ΝΣΚ|  Μ6
η; | Μ 3
κάθερρΧΠ ·
κα· δυσκολη
ΜΝΗΜΗΣ
ΨΗΣΤΗΡ|
:ΤΗ ΒΔΛεΝο·Δ
'Μωωηωμω
γω γο ὁονε|οει τω Ματσε
' “ΠοκεΙο“κοιοΠ·οΗ
 ΜΠΕ'
 ΜΗΝΑΣ
¦ ° Μ...
; | | ΜΜΜ:
Η ότι
πΑΝΑοΗΝΜκοΣ β Ζε)
Λ|ΡΟΛΑ
ΠΔ ΔΕΞ|Δ
Τον πως) μηοκ ΙΜ ΜΜΕ
θελει ο @καψω ο ο ο
| Ι |
πΛ0κ η .μ
ΔηοκΑΑγΠΤΗΡ|Α
Ο Μίχελ ΠορουσισζεΙ Ιβιτ5
κοι“. τω επόμενα μετογροφὲ5
' Ο Ο