Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ εποε
Δ/υτής: ο. Νικσῆα'ι'δς
ΔιευθυντήςτονταὲεὡατιΡΑιοτΜΑΚΡΗΣ © 80 Θ
πεΜπτιι 2 ιογαιονεοιε θεο. παω ' Ψ
των μεινει χθες βραδυ για
τα σπμερινή Φιέστα
ιι ροή πααροοοριαν κατά και εικασιῶναπό το Μεξικα ειναι συνεχής ο ταρω
με ταν πιο πρασοατα εναμέρωσπ. συνε?
πως" ο σύζυγος
μιας πρῶτας του
Εσθἑθσπς. που κατονομαζεται από
καποιους ως ο εγκέοσπος τής απαγωγής ο Ο “ΕΠ Πεήόν·.
όπως ειναι' το παρατσοακήι του
οσθαπντο θεΠασκες
ι'καρσια.η ανήκει σε
τοπικό καρτέή διακινιισπς ναρκωτικών
και Φέρεται να ειναι
εκεινος που ενήμερωσε για τα στιγμή
αναχωρπσής `
του Μαν από το
μερος ατο οποιο
διασκέδαζε
'ΠΕΛΝΛ
ιι¦υμΦωνήσαμε με
θαυμπιακα για πουήιδοιιι
τε συνέντευξή του στο δικτυο
Βου. ο πρόεδρος τας τσιεας. χόρχε
θεργκαρα. δήήωσε πως υπαρχει
συμφωνια με τους Πειραιώτες
για τα μεταγραφή του με"
και κατι απομένει να τα βρει
ή ομαδα του και με τπν
τιγκρες σε μια “πεπτή
διαπραγματευσπ
έπαιζε ο Χακετ. ο οποιος
πήγε χθες και τις έβγαήει..
ΚΟΥΠΑ-ΗΔ°ΝΗ
για μια ομαδα που θα
γιορτασει με τον δικό τας μοναδικό τρόπο τπν κατακτπσπ
του τιτΒου σε ένα ονειρικό
ειναπε πρωτα
ΜΕ Σ"ΑΝ°'ΑΝ Μπραττα·ιι ο ο θρυήος δεν θα κανει
πσΜές αήήαγές. από στόχος αυτή τα ωρα ιπρέπει ναι ειναι
ιι ΠΟΙΝΗ" ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ρόστερ ο ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΑ οι ΕΛΛΗΝΕΣ ο ο Σφαιρόπσυήος θα ριξει το βαρος στον εαήανικό κορμό. αφου π παρουσια
αυτων των παιδιών έφερε ταν τεήευταια Με τους τιτήους στον πειραια
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ:
“στα θα πανε χαρα
με τους προέδρους ο
ο αιιυμπιακδς θα ειναι
παντα δυνατός και θα
κοιταμε παντα
ψήήῦ|υ
ιι°Χ|ιι ΜΛΡ|ΝΑΚ'| ΣΤΗ"
"Ρ°ῖἈ¦|·| '|'¦ΩΡ'|'¦°|'“°Υ
ή Μωυσή ·
| ναωτεε αραεδροςκτων ιεροορσπέυκωα προτασ
Δ,συ·_ινικουὶἐι'ςῶρτςογπου τα: ιιρακιιειου› γγ
Πασπ"με;ιιΑθκ; ΑΕΚ και παναθαναικα  '
' αιΣταρριοαοαΜρυς περασω
να:8νΜέιιει“ωιΜΜυ αν Ή
ν σα ια πρότειναν ΜΜΜ _ ή Αν
να· Μου-κ.;υαο '
,επιταγή
` πρωι δειχνει να» καε
:τυπικα τον αρα `
,ενκΜμαακήοον' `
¦ νωσπ Μαρινα ε
Δ τῶεςκακσυρ αμα ,
“ τικές φαν ιεςχ
ή χ :στήν απατα του» _
ο ο :μαρκα το αετο- 
; Μ0π0ν=αΜΜΘ
; ραινει·νατόνααα- 1
' ωσχοήήσειειναιΜ ῖ
'χ “ “τ  αυτοννωοια- Ι  1
Απαντασα υπήρξε χθες και από τπν Με
Αεκ στις διαρροές του οήυμπιακοα. σαμῷωνα με τις οποιες ο Δπμήτρας Μεήισσανιδας εμπήεκεται σε εγκήήματική οργα
νωσα ο Αναήυτικα: ακατανοουμε ταν
ακραια τραγική καταστασπ στήν οποια
έχει περιέήθει ο μεγαήομέτοχος του σπυμπιακοιι ο και αυτό το γνωριζει ο ιδιος περισσατερο από τον καθένα ο Με συνέπεια
να μήν έχει τον έπεγχο των όσων δαμασια
υπογραοει ο Δεν υπαρχει αήήπ εεήγασπ ο
ο ανθρωπος. πέΦτοντας στον κόσμο των...
παραισθήσεων. Φαντασιωνεται αντιστροοή Με" και πραγματα τα οποια θα ήθεήε να συμβαινουν οταν πραγματικότπτα
ο θα προσπαθήσουμε αππώς να του θυμισουμε ότι ο τιτπος του επικεΦαήής τας `
εγκήπμστικής οργανωσας του έχει απονεμαθει με πασα επισήματπτα από τπν.
επήανική δικαιοσυνπ·
μια ιι
“Αήήοεια. απο: αυτοι οι Αρμένιοι και Γεωργιανοι
που τους έδινε εντοήές. ποιο οικονομικόΙόΦεαος
ειχαν να καινε τα αυτοκινητα και τα σπιτια του
ατζέντα του κατσε ώστε να υπογράψει στον
ΠΑΟΚ το Μποτσια του με τους όρους που
ήθεπε ο κ. Μαριδα; Πώς τους έχει διαφυγει
μια οήακήαρπ ενκήαματική οργάνωσή μεαα
τας οποίαςἰπροσήαμμανσνταν στήν Με παοκ ς
για πράξεις όπως π πυρπαήασα ¦ 
ω ανταμοιβή
ς τας Ξανθπς
του αυτοκινήτου του προπονατιι
Λουτσέσκου μετά το ι'ιΑοι(-Ξανθπ 0-0;" 
, ρ ο ς ι· ανά σε Μπαρκαοσυνα του;  αρα ου γκρεμι2εται τοέκτρωμα
χ και του ο του ευχόμαστε _~
' ρωσιιχνι ιαροοανώς νασαι
ι ,αι·ι·αεαινιιτ
αποπαυστικοι
και αποκαήυπτικοι οι δυο νεαροι του οήυμπιακου που
βοήθασαν οταν κατακτπσπ του πρωταθήήματος. οι δυο παικτες που ειναι το παρόν
και το μερική των αερυθροήειικων·
αϋι“τΕΥῖὰ   ΚΜ" Η =
γ,,°-:ιΩΑ'Ναατ αν "Ν"
“Υπήρξαν
ποππές
στιγμές που
έκήαιμα και
χταπασα το
κεραια μου
στον τοιχου
το επανουήας πρέπει να μεινει
ο όχι μόνο επειδή ειναι παπα μεγαήος παικτας. κατά και επειδή'
χασαμε τον τποιικα ο οποιος κατα
τα γνώμα μου θα ειναι ο νέοςΙμεγαήος 'Εήήανας αγέτπς ο Ακομα
όμως δεν έχει σπασει στο επιπεδο του Σπανοαππ. επομένως χανοντσς τον ταουκα δεν διανοουμαι να χασουμε και τον επανοαπα
που παραμένει ο καπιιτερος 'τήπήνας πγέτπς στήν Ευρώπα»
Ι ; - αιαήήαποήήα  η τι ο σε Μωραιασυνέντευεα
στ νσεΜιι τιινΑινσΜονστα
ο Νιγπριανός οήοκήήρωσε τις υποχρεώσεις του με τπν
Εθνική και εφυγε για τις ιιιιΑ. όπου θα περασει το μεγαπατερο μέρος τας αδειας του μαζι με τπν οικογένεια του
” μαρια αστραπή: ειεΜ“ωια“χω κι
η “ σ“τα“μετανραΦή “στ νΐεήαα6α 'ανεφερε και'εγήκα
τα... :όρια του Ντα
στους 40 βαθμους αναμένεται
ή θερμοκρασια τπν ωρα του αγώνα. με τον Ντα Κόστα να εκφραζει
τον προρήπμστισμα του για τις
καιρικές συνθήκες
ι Δ Κααακαιαιιιε Ρεθυ- 
κοττα ο Στήν τυνασια ερι- η .ο 1 Με” ο εααμαατε- ι
σκεται ο στόπερ του οήυ- ι ° _¦ `Μ°"! '°=Νορβαγας ·
μπιακοιι για να παιΕει αυριο Ι ' αργει τουῖτραυματισμοα
προκριματικα Κόπα Άορικα με η η _ του·στοναατραγαήο θα >
τα συνέπα του Μαρόκου ο κοντα ι ` η “ σουαεψει»στιςδιακοπές ο 1
ο του γιαχναήρσήαρει τον , ι
ἰ ` το προκριματικό γυρο του 5
1 1 “τσαμπιονς Λιγκ σοι πιοα- ~~
κ Χ Μπιτς παντως δεν:ειναι η
~ ω ` ,με το μέρος,τ0υ 
κωμικές _ιιαραστασεις στανταήε
' Μουσε ντι-σας;γραοει καιτις:εαισαμεΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα