Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 α °“ Ξ' Μαν χάσετε _Ϊ ο Ο ο _ Ο  ~ ο Μ|ΚΡ°Σ
ΧΡΩΜΑ Ο Ο) ΕΕ Ι ' ~ 1 ν Ἡ κκ κ · 
| Ι , την Κυριακη -  κ .ν ο.  - ο 1- |'|Ρ|ΓΚ|·||'|ΑΣ
τ" Β°Ρε'° Ελλαδα Μ τ '7 ι των Παραμωθ|ων 4 Ξ ἔΣαΜἶ
ή γ. , Με ο
  Ν τ"Ξ ο Ρ°ΞΡ° όλων των εΠοχων ρ
..Ε Δ Ἡ" "
.¦ __$ Ξ: Λ .'
Τ|Μ|·|: 1,30 θ
ΠΑΡΑΣΚ|·|Ν |Ο
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δ|·|ΑΩΣΕ|Σ
ο ο ΗΑοΚ - ΗΑο Ό
ή _ έ? Ι Ι ὅ· Δ 
`ΑμΕα εποχη με τον ΠΑ
Δ οαμΗ·ονΕ Λιγκ
Η Α7 9' 
ῖο-1ἐοἔΜἙἱΠ|9Μ9 »τ ΕΕ
ΕΚοΑ ῖογΕοΝΜτΚΕ:
 ΘΜἄἔ;% ,Δε ο' τ '
ο( €ΝΤνΗο;ιΑ “η
 ο¦οΕ·ΑΗΕ
_ ΑΗοΦΑΣ·ΕΝΕΝοΣ
Ί  ΝΑ ΑΗΝ·ονΡτΗΕΕ·
 ΜΕΓΑΛΗ οΝΑΑΑ
 ΜΕ ΗΕοΗοΝΗΤΗ _
ν' Το” 'ΒΡΩ ' ΒΑΝ: ΕΥΧΑΡ|ΣΤΩ ΤΟΝ ΒΛΑΝ'|'ΑΝΙ
 Ν οΑ Ε·ΝΑ· ο ΗἔΗοΝΗτΗΣ ΜΑΣ,[
ο ΕΧΕ· Το οΝΑ ον ΗΑοΚ
ὅ Η) ΗΗΕ: ΕΥΧΑΡ|ΣΤΩ Τον:: ΠΑ|Κ'|'ΕΣ,
ν;) Απο· ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΑονΑΕ·Α
Η Φο τΑνκοΣ ΕΚΑΝΕ
ΤΗΝ ΑΠ0|(Ρ0ΥΣ|·|
ΤΗΣ ΧΡ0Ν|ΑΣ.
ΙΧ) ΣΥΓΚΑΟΝ|ΣΤ||(|·| Ι» ΠΑΡΑΠΟΝΑ Β|ΤΟΡ ΚΑ|
|·| ΕΜΦΑΝ|Σ|·| ΤΟΥ ΧΑΡ|Σ|·| Π|ΟΑΝΟ ΤΟ «ΑΝΤ|Ο»
|·| «ΣΠΑ» ΤΟΥ ΣΟΥΑ|·| ΕΠ' ΕΠΤΑ ΧΡΟΝ|Α. ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΜΑΡ|ΑΣ `
ΗΑΝΤΕΑΗΕ ΝΗονπΚ0Σ. πΗ«Ν» ν' Ο   Ϊ ~ ' ~ μ ~  Η Ο _ Ι Ϊ ν
Ε - Τ:  % Ο Δ ` “ ΐ -7 ρ η ' |'|αροαο·ααθΗΚΕ
¦ Τ ¦ _ τ . Ι' Τ- ` Ο ΗΕΗΕΕΕ·αΚή
7.: ων 41,! »- μου εοωοε . _ · γ; ο ·~ ” Η φανέλα
 ¦ _ ¦ ε 1 ¦ · ρ ·· <  ο 4 Ρ Ο' Χα·ρΕααρό8
έ ΗΜ °·κ°Υενεὲο“ ~ ¦ ο ο Η ΜΕΝ-Η  Μ
Ολ ¦ ' ΠροτἀθηΚΕ στον ` Ϊ " έ · ή Η, · · Η «Μ» ΠΗΓΕ' ΠΩΣ κΑ| ΝΑΤ'
Αν › Δ|κεφαλ0 ο 22Χρ0ν05 :Η ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΕΡ|·|Θ|·|ΚΕ
Σελ 38 Τζορτζ Μάρσαλ _ πμ Με ΣΗΜΑΝΤ|κΑ ΕΣΟΔΑ
οργανωση απο
ομό8α8 από
Σελ 33 κΗΑΠΤ¦ζίΟ||
Η” Η·
ἔῖῖΜ ΒΕΡΟ|Α: Σ||'ΟΥΡ|Α Γ|Α Τ|·|Ν ΑΑΕ|ΟΑΟΤ|·|Σ|·| ο θέ· ΞΑΝΟ|·|: ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΚΑ| ΕΠ|Σ|·|ΜΑ Ο ΑΟΥΣΕΡΟ ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ: ΑΡΝΗΤ||(ΟΣ Ο ΓΚΟΝΖΑΑΕΣ