Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
31 05
χρυσός χορηγός
ΣΤ + παίξτε υπεύθυναΙ αρμόδιος ρυθμιστής ΟΚ6€
έ Τ|Σ |Δ|ΕΣ ΠΜ|ΕΣ ΕΡΩΜ||(ΕΣ ΜΕοοΔοΥΣ... Σελ48
' Ο' ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ! Ο' ΔΗΟΕΝ ΕΞΥΤΙΑΝΤΕΣ ΞΕΠΜΝΩοΗκΑΝ...
· ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΙΑ ΝΑ «ΚΕΡΔ|ΣΟΥΝ» ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ!
ΜΕΤΡΗΜΝ“
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
34 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ| ΕΝΩΣΕΟΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Γ|Α ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟ
' |ΒΑΝ: Ο ΠΑΟΚ ΕΠΕΛΕΞΕ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΚΑ| ΜΕΝΕ| Σ, ΑΥΤΟΝ
' ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗΣ: ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ Γ|ΝΟΥΜΕ ΧΑΛ|ΦΗΔΕΣ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛ|ΦΗ. ΘΕΛΟΥΜΕ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ
' ΠΑΡΟΥΣ|Α - ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΠΕΟΥ
ΥΠΟΣΧΕΣΕ|Σ ΚΜ...
ΠΡΑΓΜΑΤ|ΚΟΤΗΤΑ
' Ο ΠαπαθανασαΚΠ5 μΙλαεΙ
γΙα εξελίξεΙ5, αλλά ο ΗραΚλΠ5
είναΙ χωρί5 χρήματα, ενημέρωση
καΙ Πολλα Προβλήματα
Σελ11
Η:: ,13
ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ Ι
ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ_ῆΐἔ; 3
-·-ἐψ· _.
ΤΙΑ ΒΙΤοΡ “
  ΑΠΟ _ _ΘΔΕ|κ“ ὶ _ 7 ή Ψ στον ΤσψΙροτ από τη
 Π Ο  ψ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕ| συντροφο του πρΙν
ΤΟΝ ΣΕΡΒο ΚΟΟΥΤ .,
ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ|
4 Ο ΠΡ|ΦΤΗΣ
Η πρόταση του Λάσκαρη
(τρΙετέ5 συμβόλαιο, 2+1)
καΙ οΙ «σεΙρήνε5»
' από την Αλμπα
τη~σΠυεΡΙνή μάχη έ;
' . Η; 3,Α-ο.47=ΤοΝ
Ο ΠΗΧΗΣ ΣΤΟ 1,2 ΕΚ.!
«ΨΑΛ|Δ|ΣΜΕΝΟ» ΤΟ Μ.Κ. ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥΠ|ΔΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦ|ΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΣ.
' «ΠΡΟΤΕ|ΝΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ Δ|ΑΘΕΣΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» ΔΗΛΩΣΕ
η Ε· γ=μ7 Έ; ἰἶ¦
η Δ Ηβ4 Ι
Ι ¦ Ιλ ' ΣΓ|Σ ΥΠΟΣΧΕΣΕ|Σ ΚΟΝΤΟΝΗ
> Ή ΣΤΗΡ|ΖΟΥΝ Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΟΟΤΒΑ|_|_ |_ΕΑΟΟΕ
Σελ 34,35 Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΓΑΑΟΜΕΤΟΧΟΣ Σελ 14,15
ο ΤΟ ΠΤΟτΤΟρΟΙΙ5 955 ΠλΠΟώΥεΙ .
' Μένουν ΞανθόΠΟΟλΟε. τΟω5 Μ Ο 'ΠΟ (Με ΟΦ 
καΙ Ζαρα5, νέα συμβόλαΙα ο "ΕΓ^^"ΕΡ°Σ ΜΝΉΜΗ" . · Υ Ο 1 ΤΣ 
σε Μοὐρτο, ουότερ5, ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  Μο Ώ °εη;ἐ;ὁΡ 3 φορε5 ΠΙ μερα]
ΧαγΚΙν5 καΙ ΜαΚΝΙλ  | Ξ  Δ ` ' ΔεΟἙέΟΟ με ΠΟΟΟΟκεωήΙΙΙ