Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Γ^ΥκΑΘΗΚΕ Με ΤΟΝ ΜΠΑκΑΣΕΤΑ-“
Ρελανς Μελτοοανίδ
και για τον Βέλλτο!
| · Δεν ηρόκειται να γ ι
εγκαταῆείψει την ? `
ηερίητωση του φορ ι Ι
Ο του Ηρακῆη Φ
ο Η δικαίωση τηε ῦ
«γαταε» για το
ν ΠΜ ΜΒΜ
ο Γιατί αῆῆαζουν 
τα δεδομένα ¦
με τον 'σηανό Οι
«χτυηημα» με τον
παίκτη του Πανιωνίου
Ολυμπιακου γ ΜΜΜ
   .ί- ί)Γ )) ΞΕΝΥΧΠ
σαι Β) Μανία ἑἔΞΞΞἔ=
Λιμηερταδ
ΦοιιΝοπὡε
...Ματσε
ο Που στοχεύουν οι «ερυδΜευκοι»
για καΜτερη ομαδα
7-2ο όρε8
ι να;" Τι «βγήκε»·οηό την επίσκεψη
ἔνε υωνῖω'7 του Αῆο ουςου στον Α εικη
χονο συετοχη
του στο Λιμόν·
στον Μηοκοσετο 
Γιατί δεν έκαναν... ' ρ τι
: τΨ·· ω ι
“ · ' Ο. ¦
Ϊ,   . ο τ' |
αίριαῆ τη μεταγραφή
κ " · · Μ οδο
Ι Α Βια διηῆ στη
8 Νέα
Σμυρνη,
2-0 τον
Πανιώνιο
·Φιίιμεε
¦ -. |
 <“ιιειι“  ιιροεδρο!
ο Γιατί «Βαητιαε» την ηοῆυμετοχικότητα «Γερουσία»
Ποιοε ο ρόῆοε του Νικόῆα Πατέρα στο νέα μοντέῆο
διοίκηαη5... · Η Πρώτη «μεταγραφική» κοντρα με τον
Στραματαόνι για τον κείται
Η «μυστική» συνόνιιιση
γιο να ρίξουν την... ΕΠΟ
· Ποιοι και πότε θα ©
την οργανώσουν