Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΠ!! Μ|05|2016 Τ|ΜΗ: 130 € ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1056
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΛΠΣΕ|Σ
ι ' ΜΑΡΞ
>` . «τΡ·ποΝτο»
` ΜΜἩΜ
μ ή Ά 9 ' Η Τ η ὁ ζ _ _ 'ΤΗΝ ΠΡΠΤ|Α, ΔΕΝ
 Δ ΑθΑνΑσ·ά5η Τ 7 · Γ" κ “ “ Ω Μ"κ·άψ°γ° Ξ)  Ξ""ΡΞ""Β| `
. “ω 7 7 = -' Ϊ Ο Ο' “λἴΞ“' “ ” ω -'%= ΑποποΑΗ¦τ.:ΑϊρΑ: Ο
Ο ΝΤ|Τ¦Ρ Μ|Λ¦Ρ ΣΥΖΗΤΗΣΣ
ΧΟ¦Σ Η! Το" ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΜ
ΠΝ" ΣΤΟ|Χ¦|Α ΚΑ| ΞΕΚΑΟΑΡ|Σ¦
ΟΤ| ΔΕΝ ΕΧΕ' ΣΥΝ|'|Α|ΚΤ¦Σ
' ΑΝΑΧΠΡΣ| ΣΗΜΕΡΑ. ΝΕΛ"Α¦'
ΤΑ ΠΟ|ΧΣ|Α ΚΑ| ΑΜΜΑΝ
Αχα _ _ ν  Λ
· . · κΑ妫εΜε·Σ ΘΑ ΣΑΣ ΑΑΑΑ:ογΜε» Ρο^ΕΜοΣ
' Ξν · ΑΝΑκο·ΝΑΣΗ ΚΑΤΑ|'|ΞΛΤΗΣ ΚΑΤΑ Ασκ, εΣΑκΞ. ΚΕΔ κ^'Μ^κ“Ν°ΝΤ^' ο' ΜΠΑΜΠΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ «ΚΑΝΑΔΟΥ»
' Τ| Π|Σ|ἘΥΟΥΝ Γ|Α ΤΟ ΦΛΕΡΤ
Με ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ »ν Σελ 45
ΜΜΞ ΠάννηΞ ΚαρΙμάνΞ ·
:αν Μπέκι:: ψ «Μὴ Πόπη Τήβίνη
' ΕΞΩ Α|'|Ο ΤΟ «|'|ΑΛΣ» Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΑΣΚ'!ἔ
› Σελ Με, ' Σ|'||ΤΣΛΟΥΣ ΤΟ ΟΑΚΑ α¦ΑΦΤ|ΣΤΗΚΣ» Ν|ΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ
Η ΑΔΡΕΝΑΑ·ΝΗ . ~ υ * 
σε ΑΜ ¦ ΤΡοποΑοΠΑ Απο ΜΜΜ" Η κΑΑγΤεΡΗ Με"
24 05
  Μ τ 8! · πΡοΦοΡ·κΗ ΑΜΑΝΗΣ" κΑεΜΑ
Ο ΑΡΗΣ ΣΤ" ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Σ ΣΑ ΚΑ| Γ Σ Μ" ' χ ` :ϊ ` ὅ - ῖεΛΜΜ° Φ|^|κ° Με ΚΑΒΑΛΑ ι
· κΗ:ΜΗ ΣΜΗΜΑ" Η: εππΡοπΗ: Με 2· ΜΑῖογ η. Ἡ :5 ΤΗ" "ε""π (17=°°› Σελ 67
ΕγκοΜ ο "Α0 "..Ι°Ρ°8 Το ΓΠΘΠΟρΟἩΞ 955 Πληρώνε| 09:15
3-0`Τ|·|Ν.ΑΕΚ ο ΜετΑΑγπΡο: Δ·ΑΜΝ·:Μο: ΜΒ λΟγΠ©ΠΟμΟω5 [Με 1 1· 1 5
“ . Αεκ ωγ ρΑΑιοΦΑΝογ Σ|'||Σ'|'ΡΣΦΣ| 3 φορέ5 τη μέρα, '
-. ΜΒΜ κκ.ἑ/; ¦ ,
:¦ Β Μ¦ἑΗ[email protected]εω@ῳ% ΔευτεΟΟ με ΠοροΟκεωηΜ
“Ή Μ ΜΑΜ Ξ 19:15