Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.  η. γ.. γ. ,  ε < ., ... _ ρ. ,/ 
_. .ί η ~ 7. ~. _, γ! _ _. _ τ _ ίνα
Ι ¦ 7' <
τ 7τ κ Η 7- Ζ ε .έὶ,
Δ Μ _ ,_ Ι γ η ο Δ _ ε .7
'έ «Από τ1ς 8.000 θέσε1ς εργασίας στον 'ΓΑΡ
μόνο τ0 20% θα είνα1γ1α... Έλληνες»
ΕΒΕΘ - Ρηγσ.ς Φερραίος
«Η Θεσσαλονίκη
δίκαίουτα1
τηλεοπτ1κη αδε1α
πανελλαδ1κης
εμβέλε1ας»
Η Κετίίτεε ανοίγε1 το φακελο της επένδυσης
ΤΑΡ καί μ1λαε1 με όλους γία όλα! Γ1α φόβους πραγματ1κους η φανταστ1κους - εμμονές, απόψε1ς, ντοκουμέντα, 1δέες καί 1δεοληψ ίες. Γ1ατί
λένε ότ1 η αξία της γης μηδενίζετα1 από όπου
περναε1 ο αγωγός, γ1ατί χαρακτηρίζουν τη μεγαλυτερη ξένη επένδυση ως «πυρην1κη βόμβα»Ι γ1ατί οί τοπ1κές κοίνωνίες της Καβαλας
καί των Σερρών «είνα1 στα καγκελα»; Αυτοί
που παραχωρησαν τα χωραφ1α είνα1 κατοίκοί
η έχουν φυγε1 στο εξωτερ1κό; Σημερα μ1λουν
στην Κετίίτεα αγρότες, επίστημονες, οίκολόγοί καί δίκηγόροί φορέων που έχουν προσφυγε1 στο ΣτΕ.   ; ;.·...:ἑ .αν
Δπ0κΔΕίε τ
Στη Β. Ελλάδα σε περίπτωση σε1σμου
Δεν υπαρκε1 αντίσκην0 ουτε γία... δείγμα!
(λόγω προσφύγων, μεταναστών καί Μ 8ροτ)
 ΙΟ ΜΙΒ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα