Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Freddo:Recognized text:
ι· ; ΜιΑΜοΝΑΔικπ Β"
`ῖ εκΔοΣπ πογ ΘΑ
γ ΣΑΣ ΑποκΑΛγψει
 το ΜΕΛΛΟΝ...
:   ρ ΟΖ μεΜᾶύΖερεδ
  Φ *   ῦ εππυχΖε8 Μ8/ 
προσφορέ8
με μεγαλες ελληνικες
επιτυχίες για να επιλεξετε...
2ί.ο5.2οἱ6 ε ν . ζ; :
“ Ενα εκπληκτικό
συλλεκτικό ΟΠ
ΜΜΜ της αγαπημένης
' ' τραγουδίστριας!
Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΚΑΤΡ0ΥΓΚΑΛ0Υ
ο Σε «φιλικό σπίτι» πιο” έχασε
Χιλιάδες ευρώ στα χαρτια ο τραγουδιστής;
ο Η «Ρ» αποκαλύπτει τπν πραγματική
καταΒεσπ-ανατροππ τπτ; Μίνας Αρναούτπ
τ. ΜΩΡΑΛΗΣ - 
Β.ΜΑΡιΝΔκΗΣ  .ν
 ”  ΝΑ ΦγΛΛκποογΝ
~ ΠΑ η"   υΣ0|...ΤΛ ΕΦΑΓΛΝ 
ΠΕΡΝΑ . * _ λ οκ”ῦξ;ΐἔΞΣῖΞἱΡἔ'ΞΪΞἔῖΞ ·
ΜΒΜ κι · ο ο