Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣκυΒΑΤΟ 2ι ΜΑΙΟΥ 20ι6
Π0ΑΥΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο
7.500 σελίδων
Αλήθεια;ιο έχει
διαβασει κανείς;
ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
οι εκλεκιοί
ιου_ Τσίπρα -”
. ` 7
__ ` ὅ :γ
ε_ Τύπο»
1 Ύ ι__ _-¦
 2 `“ Οι
¦Ι!ἔἘΞ8ἄ ε ` Ά' ' `
ΠΟ|Ο' ΥΠΟΥΡΓΟ'
ΚΑΡΑΤ0ΜΟΥΝΤΑ|
ὁοΜῳΜ
ΜαγιακκΜ
ιουΜιπΜΜιου
›Μ ΤΤ!"
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
κυβέρνπσπ
«φπάΧνει» και
ο Κυριάκος!
· Με 15 υπουργούς και υφυπουργούς
και με τα βεβαιοιπια για εκλογες
μέσα σιο χρονο
................ 
ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΠ
Η σιροφπ
προς σπς ΗΠΑ
ΑΡ. ΦΥλΧ()Υ 52Ι ΤΙΜΗ: |.5ἐ
Με γι   Η
γικκ.ρι·υ85-ιιιιιο.στ
ΑΥΡιο «ψΗΦ|ΖΟΥΜΕ»
ΜΕΤΡΑ Τ¦8 Δ|Σ.¦ κ0ΦΤΗ
κΑι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ|Σ-θΗΑ|Α
> ΣΕΑ. 2-3
θΕΛ0ΥΝ κι ΑΛΛΟ Α|ΜΑ Ο' ΤΟΚΟΓΑΥΦ0|
Ακόμα 43 ιιι
ιιροαιιαιιουἐενα=
ιον οκιωβσι9 
ΜΑΣ Το κι>γΒογιι «ΕΠ|ΜΕΑΩΣ»
Σιπν οΟγια θα γραφουν ΔΝΤ, που
έχει βρώμικο σχέδιο για Την Ελλαδα
 ` '·
Δε7 η 7`·
Τις διεθνείς πτήσεις! 4
ΣγΣκεωειΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ κιν ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
› ΣΕΑ. 5
Πριν καλα - καλα <<χωνέψουμε»
πι σφαγή των συνιαξεων
και ναν καιαιγίδα Των 5,4 δισ.
“Ε ΗΝ Τ
'Ενα αιιέρανιο ξ. 'ο
"ορνε|ο"· :Ξ- Ϊ
 Αθηναια·  Ν γ Ϊ”
ΠΟΣΑ ΧΑΣΑΤΕ
ΑΠΟ ΤΗ
ΕυΗΟν|8'ΟΝ;
.Ύ ο.