Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Η Κωνσταντινούπολη να δοθεί στους Έλληνες"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΡΠιΖογΝ 
τι ιιιιιιι
ΚΔ' Τ|Σ
!·Υ¦ἰ
ὶ ΑΧ `»
2ι ΜΑΪΟΥ
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00572) 3972
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
Ρ' ' ι · η· . . /
ή έ ` έ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
 ί Ο) ΠΜ ι;¦γ;]γΝ  η φ Μωβ»  ¦ . ι
ι .ι ι /
ι Β-Ηιώιιιιω- 
^ΠτκοΤιΓΤΠ ι τῆι /
Μ ΠΜ Μ για τι τη τι) [Όι
ιι ι; η. τη! Ώ ,η 
“ι Γ Η ι _ α` ή ι  έιῳ κλαψ
Η. _.   ο
ι ^ Τ ὰ έ έ γ ἐκ _. έ'έ Ι
 Οι ΜΗ ” :ι .Δ Πι οι Εκο ι
τω Ἡ) γ ι» ή. γγ)
ι “ι το ωχ ιιχ [για !!ήιι β ΕΠῇ
 .ο γνωστα -Με έι;_ι τι τι ιέιιέι γ
α _ ›ι_ .
'ι'Ι',|'ΧΗ-'!) Η ι Ί'"ίιι'  3
)Μιιιι·`ιιι· /
ή ιιι)κιιιιΛ-ῖι` ι
Ποια είναι τελικα
ΠΜ η ||Κ|(Η|||
' που ελέγχει όλα τα κόκκινα
δανεια - επιχειρηματικό
και στεγαστικό - των Ελλήνων;
ΕμφανιΖεται
ως "κορυφαία
διεθνής επενδυτική
εταιρία" και έχει...
ιοιιδαϊκή στάμπα και ηγεσία
Οι ιδιοκτήτες, Ηεηιγ Κι·ενιε
και Θεοιαε Η. Βοοειτ8
είναι σημαντικότατο μελη
Σιωνιστικων οργανώσεων
ΣΕ/'|ΔΕΣ 3,07
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5
ΜΜΕ' ΠΜ ΜΗΝΕΣ"
Πούτιν και... Μέγας Κωνσταντίνος "ξυπνάνε" το Ποθοι3μενο!