Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΕ|ἱ50ΝΑ ΝΟ" 5|ἱΑ'|'Α "ΝΕΝΤεγ¦ΗΠ°Ι
·, ι κ_ > Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
, , . «ΤΟΤΕ ΦΑ
 «Παρα» εναντιον τον για τιε όφειλεε
, - και τα «ανοιγμα» των χρεών
Δ ' Πατἐλπε: Ώ! 
Για τα καλό 1 ,
τον Ηρακλή
πρέπει
›_ να φύγει 7 γ
Μ ΜΜΜ η 1
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε! @Η ο Β|Τ0Ρ
Γ|Α ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ
Ο Α"0
τοπ ιΔιο
τοπ Π!ΞῶΝ
ΠΗΡΕ ο
ΜΠΕΡΒ“ 
Μ Σελ 48
πρότααπ και
.τ περιμένει
Τοχοι ΓιΑ ι
|π·ν ρα· η '
Με που με· καν·νν εχθρ:7:"
ΜΒ ΠΜΣ ~
·ΤιΣγΜΒΑιΝΕι ὁ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΩΝ0
ΜΕΣΟΕΠ|ΘΕΤ|Κ0
ΑΝ'|'|ΔΡΑΣ|·|
Ι | · .¦ . με διπλό στα (ΜΚΑ
Π Η     η Π ΗδιαΧείριαπ τπ5 ήττα5 και τα πείσμα για νίκη
Μ `ζ ' μέσω τον Μετι·όρό|ἱε 95,5
κ ! (ὅ' ' «Δασκαλοε οΛναοτόπουλ05,
_ Με?)
20 05
Ώ · '› 1
ΑΠΟ Το |Ν[)|^Ν^ 5Τ^ΤΕ ΣΤΟ
ΠΜΕ ΚΔ' Το ΜΟΥΣΕ|Ο ιογΑΡΗ
θέλω κύπελλο με τον Αρη»
  Το ΜΘ!τΟρο!!5 95.5 πληρώνει Ο9:15
ο πετΜγτεΡατ ΔιΑι·ππι:Ματ :?Μ,;έΞ;ο τΟω5 λΟγΟΟ|ΟΟμΟΟ5 (Με
τα ΡΜιόοπΝαγ επιΣι·Ρεοει _- ·
= ε 7 11'15
 έξ 7 ~ ' ι ·
Μ  · 3 Φςρε5 τη μερα | 19' 15
γτει=οτι - Π“ΞἙ@“β Δευτεα1 με Παρασκευη!!! ·
·. :ο “·“.. |