Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[ΑΤΡ 'Ξ:“ 7 Τ Μ Τ Π' > 'Ι . > .ό
- ων.. .Αν α Με·..,“
*Ο › .-.τ 7¦› · ' _-·. ·.,
> Δ .ἔ Λ! Τ - κ
Η › η Ι Ι η! _ η ΧΤ·
Η > σ ι 'Τα' 'Φο
, ή Α Μ' 7 ι · “ ' · Ι
 - ·- έ'<;,ηΐω;ζ.ῖ·ἔ“#¦ ο· η . _ '
ο ο ι ο ο ο @Τ _ ἶ-ἶἔ“ξ - ΐε, ' ΤΚ· 
ο η· ο ο ο Δ ι ο Το “ `  7 Η” μ' . 4- Ι Η Ν|ΚΗΣΤΗ
ι ω Δ. η· ζ γ, η 4 Α · · ΞΑΝΘΗ
_ ;- ά ἶ Α.Θ.Το._ΤΕΑΕ|ΩΣΕΙΠΑἑΜΑΣ (Η)
Ρ ' ί μ ΣεΜΔεΣ/“ 
| Δ | / / Το ΜΝ· Μ! Η· ·
κ τ · ι = ο ή ν 'Δ Δ
ή . ή “ ¦.“ : Αμ  - Δ. . _ .. ¦. . . ΤΑ ¦¦“/:ΛΔῖ]
Μ «ΜΒ  ΣΤο·χΗΜΑ ΠΑ οΑογΣ
` “Ἡ ΣΤΟΝ πΑοκ Η ΒοΗοΣ·Α Τογ`
|Β|'|'Σ, ΟΠΩΣ ΣΑΝ'|ΌΣ
ΒογΑΤΑΡογ ΑΣογ ΣΤΑ ΗΑεῖ οΦ
· ΜΜΜ
' |·| ΜΕΤΑΓΡΑΦ|Κ|·| Λ|ΣΤΑ
ΜΝΗΜΗ ΡΜ"
ΗΡοΤΑοΗκΕ οἰἶ·ΕΣοΣ
ΤΗΣ ΜποΑΒ·ΣΤΑ
Χ “_--ΑἩ, ` Η ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ Μ|ΧΕΑ
Ϊ· τ '9 Ξ έ· 4
,ξ ;, ω ΖΩ] ' ,χ Ο) Τ·ΑΝΝογ εΠιΣΤΡΕΦει ΚΑΤ ΜΜΜ:
Ἡ ^.ὐ - Δ Ἡ «ο πΑοκ ΜΜΕ· ΠΑ ΗΡΩΤ·Α»
" ι .; ποποΒιΤΣ: ΜΝΗΜΗ: ΠΩΣ ΚΑΤ ΠΩΣ ΤΗΝ εγκΑ·ΡιΑ
Σελ3-9,55,56
ΕΠΣΤ· - ΜΑΜ: ΑΝοΑογ
κ;#` Σ
' Νίκε5 γω ΑΟ κΕιρ6ί05, Προσκυνητέ5, Στρατώνι
   Α'
ΗΜ  Σ.