Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΩΜΜ;| £@υΞ Μ
μ :πε Ι ΑΡ.ΦΥΛΛοΥ 4257 | ΜΗΝ
τ : -· “_ Ϊ απανω
α0|ΜίΜνδ
ΜΝΗΜΗ πΕΔονπΜε *  ι “ΜΜΜ
ωοκΑΜο“Σ, *έ > 
ΜΜΜ" ·  5
ωοοπΗΣ-οΕΛνπΙΝ · _ ε . '
κΜοπΛΜοΗΝΜκοΣ ι ¦_ Σ πω"
ΜΠΑΡ! Το ΣΕΦ
ΠΑΡΩΝ0Γ|ΑΝΝΔκΟΠΟΥΛ0Σ
Επεσε στουε 6 μπνε5
π ποινή του στο ΜΕΛΑ
κσι την είχε Μη εκτίσε!
Πανω από 1.οοο «πρασινο·» οπαδοί αποθέωσαν νπν ομαδα ανο (ΜΚΑ Δ κ ο Μ Δ Ά Δ Η Ν ¦ έ ¦_ Ι ¦ μ Δ
Συλλυππνπρ·α από όλους στον Πρίννεζπ που έχασε να πρωί ναν παϊέρα σου
 ο η η 7 κα·παραΤαὑῖαήσανοκοουοραίοςΤου0λυμπιακοὐ η 
  · έ ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
Μπι Ομως εμΠιΟΤεωὸμοΟΤε_ ΗΕΗΒ.
λ'θ°κ Γ'^Ν*ΠΝ'ΟΣ Στο πεοιΘωοιο τηε σονοντΠοΠ5
_ ν·οτον ΟΛΠοΜοο|νοκπε
χ > ' ' · οιομοοτωοοθΜε στον Ποππο
Πο`¦“8ροπ$ Ι γ|οτον ΜΜΜ