Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ι-ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τογ «Π»
· 'ὰ 
 “Δ@ΡΞοΜ - 
το ερυθρολειιι(ο ι ξ ο · ιι νικη
 «8ιιιιιιιιοι ϊ 7 πιο ΜΜΜ"
ΜΜΜ: Σ ΕΛ Ι Δ ΕΣ _ ΕΦ" Μ ΕΡΙΔΛ ων πλω με
ΔγΝ=ι=ἴιξὁἔκοΜ^ "Ισ · ών την Μπάγερν
π., ΜΒ Μ Προτάσεις για μεγάλα κέρδη από «Έλληνα ΜΜΜ» και «Μπόμιια»
· Νέα
ι·8πνΜ·κή
“ΜΒΜ από
$Ἡ=¦Ἡ ο · / .·
ο 11#ῳ
ο ἔ^·Μ πωπω! Δρ. ΦΥΛ. 5439 ιιΛΡΑΣι<Εγιι 2ο ΜΑΪΟΥ 2016
:'¦·.||··;5 ιη· :·Ι`¦ Ί' τ 2
  ο Κώστας
_ γι'·“.τ]=μ¦
_ ο ε' `
ο Μ Ι 
τ τ ε [#2 .ο ' ,ο Δενιιαιζειι
, , το; -[ μονος του .
ιι·6°Διοπ^ιἑο2ιΜ · ·   “ 5- στόχος ω"
. ς στο, ὶ“¦:ἘΘρυλοα
Γλιτὡοαιιε από κι"
τα λιοντάρια και
θα μας Φάτε _
τα σκουλήκια;
.ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ύ 
 0'(0ΝΤ0ΝΗΣ  
η · Και απειλεί με πιο
στιχνἀ λουκετα...
ζι] "
ς, ω'"' > ἡ· ι
ΣΥἴΜΜΙΣΕ Ο ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΠΟΥ Το ΠΡΩΙ ΞΙΧΞ ΧΑΣΕΙ
ΤΟ~ ΜΜΜ ΤΟΥ
'ν _2 Ι; Ωω·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα