Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ποιος θα το σηκώσει στη Βασιλεία; Ί8-05·2016· " 4; .Μέ έ
Λ|ΒΕΡΠ0ΥΛ νΞ ΣΕΒ|ΛΛΗ 
ΜΕ 0% ΓΚΛΝ|ΟΤΑ & 1704- ειΔικΑ ΣΤ0|ΧΗΜΑΤΛ
κΑΘΗΜερ|ΝΗΑΘΛΜικΗεΦΗΜεριΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ18ΜΑ|ΟΥ2ΟΊ6 ΑΡ,ΦΥΛΛΟΥ4¦255 ΜΜΜ
¦_ ¦ κ
. . _ · “ σ Ώ·
. | β 9Βἱ
Φ _.“ ` ς: - _
7:: ν ,. `
Ν σ Χ.
:ἔΛ·ΔεΣ
ΟΛΑ ΜΒΜ
ΑΜ ΤΟΝ ΣΙΑ
^ΠῦΜΜΞ.·ε5
0¦εΠ=λονεε
στην ϊ 1560 _.:¦
τω ΟλωμΠιακοω 
ΜΜΜ =
 “ - .  *  --  'Δωσε'
 έ ~ έ η έ έ Ρ ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
_ 1; Ι - · __ Μια ομως εμΠιοΤεωΟμασΤ£_ ΗΕΗΒ.
_ηΕ·· Δ ρ
ἶ Λ _·Α“!(7"7' _ < ' _ 'Ψ Β 4.
= 7. ' ` . 0Παναθηναϊκόε ”` . ' · ·`
 κυπελλα... αανϊσυ! συζηταμετον . "ΜΜΜ
'ΠΜ-Μ 7 _
~ 30χρονο'αηανὸ κ“ · _χ ΕΡ|=Ε
μπακ σου έμεινε ¦¦ Ϊ 7 Η Με
ελεύθεροελὁγω¦ Ο “- τα α α 
“Ποβ¦βωμω ε ι χ .1  Έ ΟΛΥΝΠ|ΛΚΟΣ
Με Χεταφε . χ(
Η: Η,