Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
τ ·"- ι· -°.¦ _ ί -μ_ · Γν#`“ῖ-, _ ,_. | :/_ ι_.'_Ζ,
 ΧΧ ὶ%| Α  °  μἔἶΜΠΠ/ἄ .Ο   άι ὶινἩ έ?
είν. Ϊ~ιΔ εμέ Χ· 'ΔΒΔ 471] ωΚ82έ)_θ ΜΩἔἔΠ15]Δ
ῖ@υ1ἔ@ϊἑἔ@ΜΜΜ
·· · Μ τ' ιΠν
Λ Μ:ωωω
·- .4
οξί“ ”
ὡ.ἑ-. 
·ιαι·ιτια μια ανια
@3ρο"ιΗα
' ΜΒΜ τι ΜΜΜ με Ντα κοστα. κασαμι τι καμαιαοο μεΜιλιβογεβιτ5. Β Γ.Ν0ΜΜ
τα διλήμματα του Σιλβα για την Ι ι οδο του Ολυμτιιακου ΜβῳΜ°Μ°“"ψ
' Η αναλυση του Πορτογαλου για την Δεκ και οι «ντοτιε5» του Ξ
' Ο Νταρμιιισα'ι“ρ θυμαται τον συγκλονιστικο τελικο του 2009 Β Π.ΜΜ0Υ
ΠΑΡΛΥ·ΑΝΜΥΣΗ; «Καινα πλεονεκτήματα. καινε5 αδυναμια» αΣωω| ΜΜΜ”
ΣειαΜεΡεΣ Μ' Ζ|ΛΝΠΕΡΞΟ¦ΝΠΕΡΓΚ  ΜΜΜ' ω»
- ~ ε ·· · · ΕΚΕ' ΟΠΟΥ
ΦΑ Διε=ΑχοονΝ .«^^^^ΓΕΣ _
Η ΑΠΕχογΜΕ»  _ΚΛ| ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΗκΕ|
“ΜΝΗΜΕΣ ·· ι-· · “τα τ·  .
-. ο Βαν Σαββι8α5τ6νισε @Με 7 - Ύ _ _ , ΗΜ νΜιιαε ια
ΣΤΑ Με' 00 ότιοΔικέφαλοε περιμένει :. .ἡ ι τ  αττιΖὐκυνθο
ἄ2:ἐ=$ΐἑἙΜω “Με ' Ο Βραζιλιανοε ανακοινώθηκε Μ τον ΠΑΟ για τρια χρονια και ὲαιασε δουλεια. 
2 ι ΜΜΜ η Μα' τα! δεν ' ο Σουτι665 εστειλε μήνυμα τιαραμοντι5. ενώ ο Αλαφούζοε τόνισε ότι το γατιεδο “Μ μετά” ΜΜΜ
|  θσΜϊἑβωα"ὲ° Πρωτάθλημα θα ειναι ετοιμο οεεναν χρονο 'ΞεΠεραααντο ι εκατ. οιΠροαφορέ5
9 7?'Ί09 βΊ6|2