Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ποπΝΜαιι  ιι
ΑΜΠ-έ
 ο· ΣγπΛεκιικοιππιοΔικο32ΣΕπιαπκΜι ~ ~›
'Ω  _ ν “› _ _. Ι' _ ο· τουκουταλιουιογκπΣτπκικοΜκοπογπογΚ 
· “Κανεις ααα μας ὁεν ήταν
τρὁιρ1μος φυλακών
· Δεν αλῆρωα£ εκαωμιιῦρια
αρὁαιιμα για λαθρεμαὁΡιο
· Δεν ζημιωαε το ότιμὁα1ο¦
ὁΠως με τον ΟΠΑΠ
··"Μ" Π  κ  "Η" .Δεν κενε¦κ“οημερΜ
` απειλές και
.κ 7   Ν! .ι 1' 77
ιραμαοακιαιιοῦς
· Οι Πιο μαύρες σελίδες
στην ιστορία του ελληνικοι]
Ποὁοαφαιρου σοῦ ανήκουν”
Βρό(ει ο κόοιιοο του Βρόλου για ιιξοό_ικιες από τουΙλ(ουιουι] · ΜΕ: “Ευθυγραιιριζειαι μέ την ποραυοιιιι όιοίκποιι της ΠΕΚ και ευιελιζει ιους ποόοοιραιρικοός Βαρους”...
· Ηροριου! Που αλλου 8ο ιριόοει; λιρωυιι όλα ιι φιλοΒλη Ηλιου · Π υπουργός ζηταει υπ αλλαξω οι... επόπιες πιο και απειλεί ότι θα ακυρώσει του τελικό του Κυπέλλου
0ΛΥΜΠ'ΑΚ0Σ·ΑΞΚ 20:00. 0ΤΕ$Ρ00Τ4 γ “  
   Ί ο, έ __ λ Με κπιυιπιπιοι
στα ΑΩ .ο ρ; την 2: κι · .5 .ΑΕ έ;πιι5> αει ιη χωρα; κι ωμααα
Μωβ να γαι ι';ιιιιωΠριιγια. _ Μ0ν0 νίκες σε Πλικ00ς κι·ΠἑΜ°Η
ι ΜΗ ιι:ιὡΠ.= φα Πια;οΠμα·ρΞας. εζό!5μαη, Π;¦ἐιξ:ι( αιι>ι|.ι”μ · ΚΑΙ:: αΑργΜ6ς! ·Π0λ| 'Η αινΜ6ρα
και· ΣαΜνο. ὁαως και αέρα"
ι ο :ε ε'.ἡ.αῳἐμων τη· ααα/.αμα :ω καιιιγαμ¦ῳίααα”
 ΚΠΡΜλΝ|ΠΜ ΤΠ ΠΕΦΜ|ΕΤ||(Π ΝΠΜ0ΕΧΕΕ|Β Πλ ΤΗ" ΜΜΜ!! Ελ' ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ