Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ.. 8,
Μα: ν
η " ὅ
` ΧΡΟΝΟ _|926__ _Ι
ιο». 
Κυκλοφορεί από
ταν τετΑι>τι-ι 4 ΜΑ'ι'ον
=` - ] 
Η ο `|ἔ
Η ' Ξ
α.|=Ι 8
80  ·
ΣΕΛ|ΔΕΣ Ξ
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο
Ο' ΕΡΤΔΖΟΜΕΝΟ| ΣΤΑ ΜΜΕΔΗΜΙΝΟΥΜΕ
Ο ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΟΣ
ιΒιΤΣ:
ΘΑ ΕιΜΑΣτΕ
πΑΝεΤοιΜοι
ΣΤΑ πΛιΞ'ι' οΦ
Στ. Αθσνσσισδη5 πε τον δρ. Δοβλέτογλου
στη χθεσινή διπλή βράβευσή του .
τιΜι-ι: 1,30 ε
'ι ι κι
' Η ΑΣΚΗΣΗ Δ|ΟΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΟΛΗΤ|ΚΟ
Ε|ΣΑ|ΤΕΛΕΑ Γ|Α ΔΥΣΦΗΜ|ΣΗ
ΤΟΥ ΑΟΛΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΗΜ|ΤΕΛ|ΚΟ ΟΕΩΡΕ|ΤΑ| ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΑ| ΣΗΜΑΝΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ »ι Σελ 5.6, 8-1ο
ι Σ..
Με· πΑοκ
ο ονΑΡΝτΑι
ΑΦ|ΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ
' Απίστευτεε στιγμέε ζουν στον ΠΑΟΚ γλεντὡνταε την κατάκτηση του δεύτερου Πρωταθλήματο5 ' Μένει ο Καλμαεί8πε
' Σκέφτεται αν... αντέχει ο Κουρνέταε ' Κορέα «βλέπει» ο Σεπέ8α ' Γκόμεε και Ραγκέλ θέλουν να επιστρέψουν -· Σελ 74-77
Με!ΜΒΗ Η
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
__ ]ἑ]
Φέτοπιοἶἶ  ,  ι _
εποετο ι·ιΑ το ΣτοιχιιΜΑ
ΝΟΜΟΣ
Λ" Ε  Ρ) ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ
Τ α ΚΟΥΛ|ΑΝΟΣ π ΡΑι·κΑτΣιιΣ π ι1ιι_ι.ΜΑε π ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟΣ  » Π^ἩΣ"κ^
α τεΡιΑκιιΣ π ΜΜιοΣ α |'|Λ|ΑΚΟΣ α ΜΡΝιΔιιΣ  » ΣΧΟΛ'Α
ΕΛΕΥ ΕΤΠΑ α ΣοιικΑΣ α κοΝοΣ π ΔιιπΑι>ΑΣ  » ΠροΓΝΩΠ|κ^ η? .
`__- _
τ τ οοΛο τοιο
Ά Στο ι›οΣτει·
ΤΟΥ Τ ΠΟΥ
·· Σελ, 79
π ιεΡΑΣιτεχΝιιΣ κΑι εΦοΡοΣ Εχογ Απε . 
χλρΑΞει ΞΕΧΩΡιΠΗ ΜΝΗΜΗ Ϊ. [4% ι] Ι π ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜΟ| ΓιΑ το ΕΜψγχο
Σιο οεΜΑ τιιΣ ΑΝοΔογ ή 'Μ' ?Η  ΔΥΝΑΜικο τον ΗΡΑΚΛΗ
α 51ΑΝο αν ι·ιΑ τιΣ ιΞπΑοΕΣ ΣΒ  π ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ κΡΑτιιΣΕι ΒΕΜ|Ο,
ΣΑΡΑΜΑΝΤΑ, ΚΥΡ|ΑΚ|ΔΗ, ΑΝ ΕΡΘΟΥΝ
|ΚΑΝΟΠΟ|ΗΤ|ΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Σ'Π·|Ν ΑΘΗΝΑ τν Σελ 13,14
ΣΕ ΑΓΩΝ|Α Γ|Α ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ Ο' ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ|ΣΤΕΣ
ΚΑ| |Δ|ΩΤ|Κ0 ΤΟΜΕΑ η Σελ. 11,12