Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλοφορεί
από σήμερα σε όλη
τη Βόρεια Ελλάδα
ΠΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ Η ΑΤΛΕΓ|ΚΟ Γ|ΑΡΟΤ| ΕΧΑΣΕ
(2-1) ΠΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Γ|Α ΓΕΡΑ
ΝΕΥΡΑ ' ΣΗΜΕΡΑ ΡΕΑΛ-Σ|Τ| (21.45)
ΤΑ ΟΑΥΜΑΤΑ
ΕΓ|ΝΑΝ... ΟΚΤΩ!
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1038
. ΦΑΝΤ
Η Η ΑεΣΤεΡ εΤΡΑψε ΠΟΡΤΑ
κΑΤΑκΤΟΝΤΑΣ κΑ| ΜΑΟΗΜΑΤ|κΑ
ΤΟΝ Τ|ΤΑΟ ΣΤΗΝ ΡΠεΜ|εΠ ιεΑεΟε
Η ΤΑ εΣΟΔΑ ΤΟΝ «ΑΑεΠΟΥΔΟΝ» ΟΑ
εκΤ|ΝΑχΟΟΥΝ ΣΤΑ 190 εκΑΤ. εΥΡοΤ
Η ΡΑΝιεΡ|: ε|ΜΑ| Ο |Δ|ΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΑΥΟΗκε ΑΠΟ ΤΗΝ εΑΑΑΔΑ
Α·Σ·ΟΔΟΞΟ ,  · “ ρ Η . .
ΜΗΝΥΜΑ   “ Αγια ΣανιΟε
Ο |'|ΟρεΟγήλΟε τεχνικὰ ευκήΟήκε
στα ελλήν·κή «Καλή ΑνήπαΟή»κ
Η ο| κ|ΤΡ|Νο| ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ Ο ΤΣΑΒΕΜΑΣ
οΤ| ΘΑ ΥΠΑΡΞΗ ΝοΜοΘεΤ|κΗ ,Τα
ΡΥΟΜ|ΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒε| Το ,_ ΑΝΑΝΕΩΝΕ| "ΕΤΑ Ι _
ΠΡΑΣ|Νο ΦΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑ Τ" ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΙΙ _
ΣΤΗ ΡοοΤΒΑΝ ιεΑευε _ Η γ η η ν Ω Ο
Η οΡ|ΣΠκοΠο|Ε|ΤΑ| Το ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ψ ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΜΕ «ΕΩΣ Σγ""^|ΚΤ"Σ Τ ΠΑ""°γ^"Σ
Με κοΝΤοΝΗ :Η Σελ 16,17 Ε ΣΗΜΕΡΑ (1800) ΤΟΥ ΤΣ|Μ|ΡΟΤ @Μ
Η ΟΑ.ε.ΑΗΑκΟ·ΗήΗε| γ ἶ_' Ο Β|Σ|'ΣΑ» Μω¦ 
ΗΜΕΡΟΜΝΝΜ Γ|Α Γ.Σ.  
ΣΤ|·| ΒΟΣΝ|Α ΜΒΜ
. ΟΝΟΝΟ|Α κΑ· ΑΝΟΡΟΟεΗ
*- ΟεΑΟΥΝ ΤΟΝ _ΑΟΥΡΗ
“ «ΕΚΛΕ|ΣΕ» ΓκοΜΕΣ!
Ε|'||ΣΤΡΕΦΕ| ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ Ο ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΟΣ ΑΣΟΣ ή ' Ο ΤΣΑΛΟ|'|ΟΥΛΟΣ |'|ΡΟΑΝ|·|ΓΓΕ|ΛΕ ΚΑ| ,·
Τ|·|Ν |'|ΑΡΑΜΟΝ|·| ΤΟΥ ΚΑΛΜΑΣ|Α|·|
Με »Τ Σελ 31 '. Ο;
ΕΓ||ΟΕΟΑ|ΟΣ|·| ΤΗΣ «Μ»
Μ|Α ΑΝΑΣΑ
Α|'|Ο ΤΕ|'||ΤΣ
' Ο Δ|ΚΕΦΑΛΟΣ Δ|ΕΡΕΥΝΗΣΕ
Τ|Σ ΠΡΟΘΕΣΕ|Σ ΤΟΥ Γ|Α|ΚΤΗ Ο ΟΓ|Ο|ΟΣ
ΘΕΛΕ| ΝΑ ΜΕ|ΝΕ| ΠΗΝ ΟΜΑΔΑ
' ΘΕΓ|ΚΟΣ ΚΑ| Ο ΚΛΑΝΤΟΝ
' ΧΑΤΣΕΡ: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΓ||Τ| ΜΟΥ Ο ΠΑΟΚ
¦.- `
(κ<·::>ΤΑ;εΤΑΤ·εΤ·κΑ
:ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤ·
ΜΠΟΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤ·Α
· . Δ|Κ^|ΩΜ^ ΝεΝΟι ΠΡΟΤΑΟΑΗΤεε
' =ἔ$ἶῖἔἩἩ"¦Γ""   ΣΤο οΝΕ|Ρο “ Σελ
Τ|·|Ν ΑΑΕ|ΟΑΟΤ|·|Σ|·| ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ - χοΡ|Σ ΤΟΝ ΜΓκ|ΝΣ
' ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΟΑΟΜΟΣ ΑΥΣΚΟΛ|ΑΣ ΑΜΑ Με ΑΠΑ|ΤΗΣΕ|Σ
Ί Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΠΟ ΟΑΚΑ
Γ|Α...ΑΣΓ|ΡΟ ΚΑΠΝΟ ` μ
«ΧΟ ΡΟΣ» Γ|^ ΒΕΛΛ|Ο - ΞΩΜἔἑΨο ΚΕΝΟ ἶ1ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ εκΑΣἰ©Ν|ΑεΣ
Η ΑΤΑΛΑΝΤΑ, ΜΜΟ κΑ| ΝΑΝΤ: ο ΠΡ¦ΦΤΗΣ ΚΑ| ΠΑ|ΔεΣ ΤΟΥ ΑΡΗ έ ΠΧ
:ΤΟ ΠΑιχΝΤΑι ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟκΤΗ:Η Τα _ ΜΟΤΕΡ): ΜΠΟΡΟΥΜΕ Η Ο' ΠΡΟΤΑΤΠΝ|ΣΤεΣ κΑ| Η Φ|ΑΟΣΟΦ|Α ΔΟΥΑε|ΑΣ
ΒΕΡΟ|Α: ΑΟΕΟΑ|ΟΤ|·|ΤΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ Α|Ο|Κ|·|Τ|ΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ' ΞΑΝΟ|·|= |·| ΤΥΧΗ ΤΩΝ 15 |'|Α|ΚΤΩΝ ΠΟΥ Λ|·|ΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΟΟΛΑ|Α ΤΟΥΣ