Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05 05
[ΜΜΜ ΜΜΠΜΜΜ Π|ΣΜ|ΜΜΠ||([! ΜΒΜ! ΪΜ[|ΜΡΜΜΜ
ΤΠ 'ΜΧ 'Δ' Ι
ΜΜΜ Μ [Μ|_Μ ΜΜΜ( | ΜΜΜ!” Μ Β|[|Μ[Μ
ΜΕ [ΜΜΜ ΣΜΙΜΜ|([Σ ΜΜΜ |(#| ΜΕ ΜΜΜ ΜΜΜ# ΜΜΜ
ΑΡΜΠΔ|0Σ ΡΥΒΜ|ΣΤ|·|Σ¦ ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤ0Χ|·| ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ| ΜΒΜ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜ! ΤΗΝ Η ΕΤΩΝ - ΤΕΛ Η Η Η ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Σ¦ Η"
ΜὲΜρΜ  
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
 ὴςΤῆ-τ 9 η
ΣΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΝ
15 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΕΝΘΕΤΟ
15.2Ο5
ὅ Τ. _ ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο
Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΚΑ| |Δ|ΩΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΡ.ΦΥΑΑοΥ; 1039
ΣΤΟΝ ΓΥΨΟ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΠΑΛ' ΑΔΕ|Α...
«ΜΕ ΣκοΤΠΣΕ Η ΑΠοΦΑΣΠ
ΑΜΑ οΑ ΠΡοχΠΣοΥΜΕ»
ο ΣΠΥΡΟΣ 7
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκΠΣ
Δ|ΝΕ| ΕΞΗΓΗΣΕιΣ
ΠΑ ΤιΣ ΔΡΑΜΑΤ|κΕΣ
ΕΞΕΑιΞΕ|Σ κΑ|
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑι › Λ |_7
ΣΤΑ ΣχΕΔ|Α ΤοΥ ΠΑ %°ἑἩ`«“»· ,
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ τ¦Ἐ"Ρ°“°“^° ΜΜΜ
ΕΛΠ ΚΑΟΑΡΗ ΚΑ| Β|ΩΣ|ΜΗ ΟΜΑΔΑ
·· -· β ¦ἐ ΣΔΠ-14 ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦΟ
“ Με · ~ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΟΥΡΑΣ ΙΟ:
«ΑΠΑ|ΤΟΥΜΕ
ο κ - ΑΠΑΝΤΗΣΕ|Σ ΕΩΣ
Ι 1 ¦ ι 1' ω - _. Α 
Δ -__.ὶ- · -- ΤΑ
' «ΤΕΛΟΣ» ΠΕΡΟΝΕ ΚΑ| ΡΟΜΑΝΟ ' ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΜΠΟΥΛΟΥΤ, ΛΑΖΑΡ, ΠΕΡΝ|Σ, ΠΟΥΡΤΟΥΛ|ΔΗΣ
Ι Ξ Ο |Β|ΤΣ «ΕΔΕ|ΞΕ»
ΤΟΝ ΕΠ|ΟΕΤ|ΚΟ ΠΑΟΚ
ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ ΜΕ 4-2-3-1
ζ ] «Μ|ΣΤΕΡ ΑΣ|ΣΤ» Ο ΤΣ|Μ|ΡΟΤ
 ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΚ,
ο· οΥκΡΑΠοΤ
ΤΡἄΦοΥΠ ΜΑΜ
- ΜΑΤοΣ
“ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Μ ο ο ΑΠΠΕΡΜΠΑΣ _
ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ Ο Χ|Λ|ΑΝΟΣ
ΚΑ| ΠΡΟΤΕ|ΝΕ ΤΡΕ|Σ ΠΑ|ΚΤΕΣ=
ΜΠΑΕΣΑ (ΧΑΦ), ΚΑΡΟΚΑ (ΧΑΦ)
κ ΚΑ| ΓΚΑΡΣΕΣ (Τ ΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ)
' ΚΟΜΦΟΥΖ|Ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΟ|ΝΗ Γ|Α ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑ| ΠΑΝ|ΩΝ|Ο ' ΠΟ|Ο
Ε|ΝΑ| ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΠΟΔ|Ο Γ|Α ΝΑ ΕΞΑΛΕ|ΦΟΟΥΝ Ο| ΔΥΟ ΑΓΩΝ|ΣΓ|ΚΕΣ
«ΓΕΦΥΡΕΣ» ΣΕ ΚΑΛΑΣ
0 Πάμπλο ζ
με τον Πώργο Κοοτόκὴ
κο· τον Κώστα ΠΕτρωΡτό
 Η «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑ»
-' ' Στον τελ|κό τΠ5 28Π5 Μαΐου
με την Ατλέτικο ΜοδρίτΠ5
ΤΟ ΠΑΛΕΨΕ Η
ΟΙΕΣΓΗΠΜΣΝ(Ν ΠΑΜΜ[ΜΠΠΗωΜΕ
Ο ΑΣΦΑΜΣΠκοΣ
ΝΟΜΟΣ
Ι ω' χ; ο' ΜΜΜ" ΗΤΑΝ Με" τ Α π! ΝΑΤ' ΕΞΩΔ|ο|κΗΤ|κο| ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤοΥ ΑΡΗ ΜΜΕ'
= ΣΑΜ:: "ο ΠΑ|χΝ|Δ| Μαρ' ΤεΜγΣ έ Γ 'ή ΕοΑΤΔοΣκοΠοΥΝ ΤΤΣ ΠΡοοΕΣΕΤΣ ΤοΥ οΜοΤΕΝΠ ΤΑΠ
- ζ· Έ ·^: · ΣΤ|Σ 30 ΜΑ|'οΥ Η ΕκΤΑκΤΠ ΤΕΝ|κΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΤ Σελ 15,16 Ε^"οΕΡ'^
¦ -= ω ;. » ΣοΥΠΕΡ _ Σ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
.. : Τ. ΜΜΜ κ ` «ΓΕΝΕΜ κΑΑΕΣΜΑ ΠΑ Το Φ|Α|κο
(22Π. 10ο.)
. _ Π
Π0ΣΠΑοκ < `
ΝΠ ΡΠοΥΤοΝΓΕΝΝΡΣΕ;@ 7 (
ΠΕΝΤΕ Το
στο ΠΕΠἱΠΤΕο